Wybory 2014

63

Pięćdziesiąt dziewięć komitetów wyborczych z gmin naszego powiatu zarejestrowanych zostało we wrocławskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Kandydatów na szefów samorządów oraz radnych gminnych, a zwłaszcza powiatowych będą mogły zgłaszać jeszcze ogólnopolskie komitety partii politycznych oraz komitety z innych powiatów Dolnego Śląska, które mają zasięg wojewódzki.

[hidepost=0]

Według oficjalnej listy, najwięcej komitetów – 12 zarejestrowano w gminie Wisznia Mała, 11 zostało zarejestrowanych w gminie Oborniki Śl., 10 – w gminie Żmigród, 9 w Zawoni, 8 – w Prusicach i „zaledwie” 7 w największej gminie – Trzebnicy. Nie znaczy to jednak, że trzebniczanie są mniej niż inni „usamorządowieni”. Jeden komitet wyborczy może wystawić po jednym kandydacie na radnego w każdym z dwudziestu jeden jednomandatowych okręgów.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 7 października komitety wyborcze powinny podać nazwiska wszystkich kandydatów na radnych, zarówno w wyborach do rad gmin, powiatów, jak i sejmików województw. Do 17 października muszą być znane nazwiska wszystkich kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Komitety wyborcze w Trzebnicy

W najbliższych wydaniach będziemy publikować nazwy zarejestrowanych komitetów wyborczych z gmin powiatu trzebnickiego. Zaczynamy od Trzebnicy.

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Klubu Sportowego Głuchów Górny Sportowcy w Gminie – komitet zarejstrowany na całe województwo, KWW Ewy Przysiężnej – komitet zarejestrowany do jednej gminy, KWW Marka Długozimy Skuteczni dla Rozwoju – komitet na całe województwo, KWW Adama Gubernata Trzebnica Ponad Podziałami – komitet do jednej gminy,  KWW Mieszkańcy Trzebnicy – do jednej gminy, KWW Marty Piaseckiej – do jednej gminy, KWW Pauliny Młodzik „Trzebnica bez Barier” – do jednej gminy. Oprócz tych komitetów, w wyborach zapewne wystartują kandydaci z komitetów rejestrowanych centralnie, czyli kandydaci zgłaszani przez krajowe partie polityczne.

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here