Co robi władza

108

Robert Adach, starosta trzebnicki – wczoraj razem z dyrektorką dróg powiatowych – sprawdzał postęp robót przy remontach dróg. Później rozmawiał z burmistrzem Obornik Śl. na temat współpracy przy modernizacji dróg.  Dziś spotyka się z powiatowym inspektorem sanitarno-epiedmiologicznym. Jutro będzie uczestniczył w pracach komisji oświaty Rady Powiatu. Po południu poprowadzi posiedzenie Zarządu Powiatu. W czwartek jedzie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, by rozmawiać o wdrażaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. W piątek będzie uczestniczył w pracach komisji promocji Rady Powiatu.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy – był jak zwykle niedostępny dla NOWej. Wczoraj w sekretariacie poinformowano nas, że odbywa ważną rozmowę. Natomiast sekretarz gminy Daniel Buczak poproszony o przekazanie planu pracy burmistrza stwierdził (jak co tydzień), że nie jest upoważniony do „udzielania tego typu informacji.

[hidepost=0]

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich – wczoraj rozmawiał z mieszkańcami -dłużnikami gminy  ws. ułatwienia możliwości spłaty zadłużenia. Dziś spotka się z kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego. Jutro będzie przyjmował interesantów. W czwartek będzie uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena „. W sobotę będzie reprezentował gminę w uroczystościach związanych z trzebnickim Świętem Sadów, a po południu złoży wizytę na Wieczorze Seniora w Zajączkowie.

Robert Lewandowski, burmistrz gminy  Żmigród – dzisiaj będzie na Baszcie, z okazji kolejnej edycji Dnia Sportu. Jutro między godziną 14 a 16 przyjmuje interesantów. W czwartek zapowiedział swój udział na zebraniu wiejskim w Borzęcinie, w sprawie podłączenia do kanalizacji. Od piątku do soboty weźmie udział w VI Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej. W niedzielę serdecznie zaprasza na żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu „Karl w lesie”, który będzie odbywał się w Rudzie Żmigrodzkiej.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic – wczoraj uczestniczył w zebraniach wiejskich w sprawach funduszu sołeckiego w Raszowicach – Zakrzewie oraz w Pększynie. Dzisiaj włodarz gminy ma spotkanie w sprawie podsumowania imprez organizowanych w gminie Prusice, a także będzie obecny na posiedzeniu Zarządu Spółek Wodnych. Jutro będzie załatwiał szereg spraw bieżących, a po południu będzie rozmawiał o funduszu sołeckim z mieszkańcami Borowa. W czwartek włodarz gminy będzie konferował w sprawie realizowanych przez gminę projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a następnie spotka się na zebraniu wiejskim z mieszkańcami Pawłowa Trzebnickiego. Natomiast w piątek burmistrz będzie sprawdzał stan realizacji inwestycji gminnych.

Jakub Bronowicki, wójt Wiszni Małej – wczoraj przeprowadzał inwentaryzację szkód spowodowanych piątkowymi ulewami. Dziś zrobi przegląd inwestycji kończonych oraz sprawdzi stan prac przygotowawczych do przekazania do remontu drogi Kryniczno-Malin- Ligota Piękna w ramach schetynówki. W środę pojedzie do Urzędu Marszałkowskiego, by podpisać aneksy do umów na dotacje dla zadań finansowanych z PROW. W czwartek przeanalizuje postęp prac nad strategią rozwoju gminy, będzie także załatwiał bieżące sprawy w urzędzie. W piątek będzie we Wrocławiu uczestniczył w spotkaniu na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Robert Borczyk, wójt Zawoni –  będzie w tym tygodniu nadzorował inwestycje zbliżające się do końca, jak np. remont dachu na Zespole Szkół w Zawoni oraz niedawno rozpoczęte – remont placówki w Czeszowie. Poza tym będzie się przygotowywał do przekazania wykonawcy placu budowy najdłuższej drogi w gminie i najdroższej budowy, czyli drogi rozpoczynającej się jako ul Szkolna w Zawoni i przebiegającej wzdłuż Tarnowca. W sobotę wójt weźmie dział w święcie czekolady.

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here