Co wybiorą Żmigrodzianie

144

Do urzędu wpłynęło ostatecznie 7 projektów (a nie 4 jak podaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, za co przepraszamy). Przez kilka dni komisja, czyli przedstawiciele każdego z referatów urzędu, oceniała zadania pod kątem merytorycznym. Odrzucono te, które nie mogą zostać zrealizowane, ponieważ wartość zadania przekracza kwotę zapisaną w budżecie, albo wykonanie tych inwestycji nie leży w kompetencji gminy.

Niebawem rozpocznie się ostatni, najważniejszy etap, a więc głosowanie. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów zostanie zrealizowany w przyszłym roku.

Na co mogą głosować żmigrodzianie? Oto lista zatwierdzonych projektów:

1. Wykonanie syntetycznej nawierzchni oraz rozbudowa placu zabaw przy Ogródku Jordanowskim w Żmigrodzie. Paweł Pilarski, autor tego projektu wskazuje, że plac zabaw, który został wybudowany w 2010 roku w centrum miasta, jest często wykorzystywany przez rodziców z dziećmi. Aby w pełni spełniał swoją rolę, autor wnosi o zastąpienie żwiru pod dotychczasowymi urządzeniami, bezpieczną, syntetyczną nawierzchnią. Wnioskuje także, by zamontować tam nowe zabawki. Przewidywany koszt tego zadania to ok. 200 tys. złotych.

2. Modernizacja podwórka przy ul. PKWN 39. Iwona Kupis, która zgłosiła ten projekt do budżetu, szacuje, że za kwotę ok. 35 tys. złotych uda się położyć kostkę na podwórku i wykonać plac zabaw dla dzieci, a także posadzić zieleń i ustawić ławki. Autorka wskazuje, że to jedno z bardziej zaniedbanych podwórek w mieście, a  wystające z ziemi materiały budowlane po kanalizacji, dodatkowo czynią to miejsce niebezpiecznym.

3. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rybacka, Konopnickiej, Lipowa, pl. Wojska Polskiego (dz. NR 66/28 AM 11 obręb Żmigród). Autor projektu – Adam Nowak szacuje, że za kwotę ok. 200 tys. złotych uda się tam wykonać drogi wewnętrzne i miejsca postojowe z kostki betonowej oraz posadzić zieleń. W uzasadnieniu do wniosku wskazuje m.in, że wpłynęłoby to na poprawę estetyki miasta. Ponadto dodaje, że duża ilość mieszkańców tego rejonu posiada samochody i obecnie jest zmuszana, by stawiać je na drogach, blokując przejazd innym.

Teraz na wymienione wyżej zadania mieszkańcy będą mogli oddawać głosy. Raz jeszcze podajemy, gdzie są lokale wyborcze:

– Urząd Miejski, sala narad (pokój 12); tam głosy będą przyjmowane od 15 do 19 września i 22 września, między godz. 9 a 15;

– Zespół Placówek Kultury (kawiarenka), głosowanie trwać będzie od 20 do 21 września, w godzinach 15-20;

– Urząd Miejski i Zespół Placówek Kultury, lokale będą czynne od 23 do 24 września, między godz. 9 a 14.30 (urząd), i godz. 15 a 20 (kawiarenka w ZPK).

Komisja odrzuciła cztery zgłoszone zadania: budowę pomnika „Polski walczącej” wraz z zagospodarowaniem terenu przy pl. Wolności; przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe (rozlewisko Sąsiecznicy od mostu na ul. Wrocławskiej do mostu na obwodnicy wschodniej, od północy ul. Sportowa); remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyką oraz wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej jako iniekcji (Żmigród, ul. Zamkowa 5) i remont elewacji budynku mieszkalnego – Żmigród, ul. Wrocławska 30.

200 tys. zł
to kwota zapisana dla żmigrodzian w ramach budżetu obywatelskiego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here