Ostatnie pożegnanie- ile to kosztuje

  1539

  Właściciele zakładów pogrzebowych prowadzą trudną profesję. Muszą z wyczuciem i zrozumieniem podjeść do klienta. Najczęściej rozmawiają z rodziną, która musi pochować bliską im osobę. Starają się dokładać wszelkich starań, by sprawnie przeprowadzić wszelkie formalności i dopilnować przygotowania ceremonii pogrzebowej.

  Na prośbę klienta odbieramy akt zgonu, jeśli trzeba to także wszelkie dokumenty z pobytu w szpitalu. Odbieramy ciało z kostnicy, załatwiamy zasiłek pogrzebowy – wyjaśnia Tomasz Jakubowski z firmy In Memento. To rodzinna firma, która ma swój zakład praktycznie w każdym mieście naszego powiat: – Zawsze ktoś z przedstawicieli naszej rodziny jest obecny podczas ceremonii.

  –  Koszt pogrzebu, czyli przygotowanie ciała, obsługa, zakup trumny, krzyża, przechowanie ciała w chłodni i transport kształtuje się w cenie od 1800 do 2000 złotych – dopowiada nasz rozmówca.

  Sprawdzamy inny z zakładów pogrzebowych funkcjonujących od lat w powiecie. Tutaj ceny są podobne. Za obsługę pogrzebu w zakładzie Crem Mark zapłacimy od 1400 złotych wzwyż. Oba zakłady w swojej ofercie mają także zakup nagrobków. Zwykle ten wybór jest uboższy od zakładów kamieniarskich. Najtańsze nagrobki w zakładzie In Memento możemy kupić od 1800 do 2000 złotych, ale te z „wysokiej półki” mogą osiągać cenę między 10 a 15 tys. złotych. Cena najtańszego nagrobku w zakładzie Crem Mark zaczyna się od 1400 złotych. Oczywiście możemy udać się także do zakładu kamieniarskiego, gdzie znajdziemy bogatszą ofertę wzorów pomników, ale i w tym przypadku musimy liczyć się zapłatą kilku tysięcy złotych. Dodatkowo koszty wzrastają, gdy chcemy wybrukować teren wokół nagrobka – położenie kostki czy puzzli kosztuje średnio kilkaset złotych.

  Wiele zależy od wyboru miejsca pochówku. O wiele mniej zapłacimy na cmentarzu parafialnym przy ul. Prusickiej w Trzebnicy, niż na komunalnym przy ul. Spokojnej. Przykładowo, za miejsce w pojedynczym grobie na cmentarzu na ul. Spokojnej w Trzebnicy na okres 20 lat zapłacimy 620 złotych, jednomiejscowa urna w grobie ziemnym – 315 złotych, grobowiec dwugłębinowy w pionie – 479 złotych, grobowiec rodzinny urnowy – 203 złote, rezerwacja miejsca na 20 lat – 307 złotych. Za wykupienie miejsca na 20 lat na cmentarzu komunalnym w Obornikach Śląskich zapłacimy 508 złotych.

  Wolą tradycyjny pochówek niż kremację

  Kilka miesięcy temu w Garbcach pod Żmigrodem otwarto pierwsze krematorium w powiecie. Koszt kremacji, łącznie z przygotowaniem ceremonii i zmarłego, wynosi 900 złotych. Do tej pory w tym miejscu wykonano blisko 600 spopieleń ciał, ale jak nas poinformowano, są to głównie kremacje na zamówienie z Wrocławia. Wprawdzie właściciel otrzymuje telefony z pytaniem o koszty od okolicznych mieszkańców, jednak wynika to chyba bardziej z ciekawości. W naszej tradycji chowania zmarłych ten sposób pogrzebu nie jest jeszcze tak bardzo preferowany. Całkowity proces kremacji, jak wyjaśniał jakiś czas temu w rozmowie z NOWą gazetą, pracownik firmy Crem Mark, trwa od 2,5 do 3 godzin. Tyle czasu potrzeba by trumna z ciałem uległa całkowitemu spopieleniu. Po skończonym procesie prochy trafiają do urny i są zabierane przez rodzinę. Aby proces kremacji mógł się odbyć, rodzina przedstawia zakładowi pogrzebowemu akt zgonu oraz wypełnia dokument – zlecenie kremacji. Po każdej kremacji rodzina otrzymuje świadectwo, poświadczające, że ciało uległo spopieleniu- ten dokument jest niezbędny do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

  Wszystko o zasiłku pogrzebowym

  Od ponad trzech lat wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. złotych.

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, emerytury pomostowej, ubezpieczonego. Ponadto osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, członka rodziny rencisty i emeryta – informuje nas Iwona Kowalska, rzecznik prasowy wrocławskiego oddziału ZUS.

  Aby otrzymać ten zasiłek należy przedstawić w oddziale ZUS szereg dokumentów, w tym: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Ważne przy wypłacie są także oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty), zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku, gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

  Osoby uprawnione mają 12 miesięcy (od dnia śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługuje), aby ubiegać się o wypłacenie zasiłku pogrzebowego.

  Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku- dodaje rzecznik prasowy wrocławskiego ZUS Iwona Kowalska.

   

   

   

  4 tys. złotych
  to wysokość zasiłku pogrzebowego

  600 – tyle kremacji wykonano w krematorium w Garbcach

  1800-2000 złotych
  tyle średnio zapłacimy za kompleksowe wyprawienie ceremonii pogrzebowej w zakładzie

  Najtańsze ceny trumien zaczynają się od 1400 złotych

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here