Kto tu jest Pinokiem?

  58

  Na facebooku, zaobserwowaliśmy ciekawą wymianę zdań między burmistrzem Długozimą, a starostą Adachem. Burmistrz, stojąc na drodze powiatowej stwierdził, że to on zleca jednostce podległej staroście zadania. Starosta ten fakt szybko wyśmiewa. Oto dyskusja:

  Marek Długozima: W trosce o bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców z miejscowości Kuźniczysko i Koczurki poruszających się po drogach powiatowych, na których brakuje chodników, postanowiłem zareagować i w partnerstwie z zarządem dróg zlecić wybudowanie chodników we wspomnianych miejscowościach.

  Robert Adach: – Szanowny Panie Burmistrzu, obydwie inwestycje są wykonywane przez Powiat Trzebnicki przy dofinansowaniu Gminy Trzebnica. Ale jeśli tak jak Pan oświadczył „postanowił Pan zareagować i w partnerstwie z zarządem dróg zlecić wybudowanie chodników we wspomnianych miejscowościach.” to oczywiście nie mam nic przeciwko temu, aby Pan wybudował sam wymienione chodniki. Analogicznie mógłbym oświadczyć, że w trosce o uczniów szkoły podstawowej nr 2 przekazałem bezpłatnie budynki należące do powiatu i w partnerstwie z gminą zleciłem wybudowanie nowej szkoły podstawowej i muzycznej.

  Do dyskusji włączyła się także szefowa zarządu dróg, której to podobno burmistrz zlecił prace.

  Sabina Misiak: – To Powiat wystąpił z wnioskiem o współpracę.

   

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here