Wartość Krzyża

161

Ojcze nasz

Znak Zbawienia

Żydzi w czasie wędrówki z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej stawali się coraz bardziej niecierpliwi i krnąbrni wobec Boga i Mojżesza. Księga Liczb podaje, że Bóg zesłał na nich wtedy karę. Były nią jadowite węże (o które na tamtych terenach nie było trudno). Ukąszeni umierali. Inni, przerażeni, prosili Mojżesza o wstawiennictwo u Boga. Wtedy to postawiono słup, na którym umieszczono węża z brązu. Każdy ukąszony, jeśli „spojrzał na tego węża, zostawał przy życiu” (Lb 21,9). W tym prostym opisie ukazany jest sens znaku, który stał się wybawieniem. Był to pierwszy, swego rodzaju krzyż, który zapowiadał wyzwolenie z panowania szatana (węża z raju). Jezus, jak później po wielu wiekach zobaczymy, nie szukał krzyża i cierpienia na przekór życiu. On je przyjął z ręki swojego Ojca, ufając, że On wyprowadzi dobro z tego, co po ludzku wydaje się tragiczne i niezrozumiałe.

 

Sens cierpienia

Cierpienie nie jest dobrem chcianym przez Boga, lecz konsekwencją grzechu. Jego eliminowanie i łagodzenie to jak najbardziej słuszna ludzka działalność. Nie należy jednak się łudzić, że zostanie ono całkowicie usunięte z naszego życia. Dowodem może być obecna sytuacja na Ukrainie czy Bliskim Wschodzie. W świecie, który wydaje się coraz bardziej „uporządkowany” powstają nowe punkty zapalne, które stwarzają ciągłe zagrożenia dla pokoju. Widać tutaj jeszcze jedną zasadę: Kto szuka Jezusa bez Krzyża, zwykle znajduje krzyż bez Jezusa. Dlatego często tak trudno zrozumieć dzisiaj sens cierpienia, które spotyka wielu ludzi. Gdy jednak zaufamy Jezusowi, wtedy trudności i codzienne problemy mogą stać się drogą prowadzącą do wolności (najpierw wewnętrznej – wyzwolenie od szatana, a później zewnętrznej – łatwiej wtedy pokonywać cierpienie). To do nas należy także decyzja, czy pogrążamy się w narzekaniu i pretensjach „do całego świata”, czy też podniesiemy wzrok na Jezusa, jak pokąsani Izraelici na węża z brązu. A wtedy przekonamy się, ten nasz „mały krzyżyk codzienności”, też może prowadzić do szczęścia i pokoju. Okaże się również, że koło siebie zobaczymy wspaniałych ludzi, których tak często „widzimy” jedynie w oddali.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here