Milionowa inwestycja na finiszu

71

Już wiadomo, że termin oddania inwestycji się wydłuży i zostanie ona oddana do użytku w październiku. Ten kolejny etap rewitalizacji gmina wykonuje w partnerstwie z Nadleśnictwem Żmigród, na które otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, wynoszące 85 % wartości inwestycji. Robert Lewandowski wyjaśnił radnym, że ta inwestycja planowana była od początku rewitalizacji parku. W pierwszej kolejności zadbano o stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla mieszkańców i przyjezdnych. Koszt zadania, po ogłoszonym przez gminę przetargu wyniósł 1 mln 59 złotych, kolejny 1 milion złotych na swoją część zadania wyda nadleśnictwo. W sumie wartość zadania wyniesie 2 miliony 586 tys. złotych.

Modernizujemy nasze cieki wodne, prowadzimy roboty na zbiorniku od ulicy Poznańskiej, od cieku za tzw. pałacykiem, wzdłuż alei prowadzącej do Zespołu Pałacowo-Parkowego, łącznie z Małym Stawem za oranżerią. Wykonamy także nowy kanał do spływów kajakowych o długości prawie 800 metrów (długość kanału wyniesie 600 metrów i ponad 100 jego odnogi), który połączy nasze kanały z Baryczą. Wystarczy tylko przejść przez wał. Po naszej stronie zadania będzie także wykonanie ścieżki przyrodniczej z tablicami informującymi o spotykanych na naszym obszarze roślinach i zwierzętach – wyjaśnił radnym burmistrz.

Informację uzupełnił Wiesław Kras, kierownik wydziału ochrony środowiska, który dodał, że Nadleśnictwo Żmigród także wykona ścieżkę edukacyjną, przeznaczoną dla dzieci: to będą mobilne urządzenia do nauki i zabawy. Natomiast dzięki budowie kanału w sposób naturalny zwiększy się przepływ wody, co spowoduje natlenienie stawu. Na oczyszczonym Małym Stawie powstaną przepusty wodne, a teren zostanie oczyszczony z dzikich chwastów; będą także postawione ławki. Nadleśnictwo tworzy od podstaw multimedialne centrum edukacyjne. To będzie nowoczesny pawilon z salą multimedialną i wystawową, a także sporą salą konferencyjną.

To centrum powstaje w ramach lokalnego kompleksu promocyjnego. Kilka lat temu Lasy Państwowe podjęły inicjatywę, by budować takie centra w miejscach, gdzie występują ciekawe warunki przyrodniczo-krajobrazowe. Taki budynek ma chociażby nadleśnictwo w Miliczu – dodał burmistrz Robert Lewandowski. W późniejszej dyskusji dopowiedział, że za tym kompleksem nadleśnictwo postawi wiatę z miejscem do grillowania.

Większy ruch turystów

Radny Leszek Kraszewski zaniepokoił się tym, że prace melioracyjne na Baryczy wykonywane są w tak niewielkim stopniu. Wiesław Kras odpowiedział, że wynika to ze względu na duże koszty poniesione przy oczyszczaniu rzeki, a także tym, że leży ona w obszarze Natura 2000.

Dzięki tej inwestycji będzie możliwe dokładne koszenie rzeki, zostanie usprawniony przepływ wody i będzie możliwe wyciąganie z dna koryta większych konarów drzew – dodał kierownik.

Przewodniczący Jan Czyżowicz zapytał o ruch turystyczny na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego i na basenie. Dariusz Skiba (dyrektor ZPK), wyjaśnił, że ruch w parku zwiększa się z roku na rok. Basen odwiedzało dużo osób, zwłaszcza w weekendy. Konkretne dane podał jednak burmistrz: w ubiegłym roku na samej baszcie (gdzie prowadzona jest ewidencja odwiedzin), było 5 tys. 179 osób, natomiast w 2014 r. już do połowy sierpnia ten obiekt odwiedziło 4,6 tys. osób.

Kamery w parku

Niedawno wybudowano w parku duży i ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych, co zdaniem burmistrza „wzbogaciło ten obiekt w ofertę dla rodzin”. Inwestycja kosztowała 100 tys. złotych (gmina otrzymała 50 % dofinansowania z LGD). Do listopada przy Zespole Pałacowo-Parkowym zostaną zamontowane kamery od monitoringu. To nie jedyne wykonywane na tym obiekcie prace. Właśnie trwa budowa pomostów dla wędkarzy i sporej wiaty. Te obiekty będą miały przeznaczenie edukacyjne – wędkarze będą uczyć dzieci łowić ryby i rozpoznawać gatunki ryb.

Leszek Kraszewski zapytał burmistrza o szanse zbudowania w Żmigrodzie kampusu dla młodzieży (to projekt finansowany przez Aglomerację Wrocławską, do której m.in przynależy gmina). Teraz pojawiła się szansa na stworzenie kompleksu w północnym obszarze województwa, ale konkurencja jest mocna – oprócz Żmigrodu o lokalizację tego obiektu walczy 8 gmin. Wiadomo, że największy kampus na 120 miejsc noclegowych powstanie w samym Wrocławiu, ten drugi będzie o połowę mniejszy (z 4 pokojami rodzinnymi i 4 dla wychowanków obozowiczów). Ogłoszony konkurs ostatecznie wyłoni zwycięzcę, a burmistrz zasiada w zespole roboczym ds. kampusu.

Budowa tego obiektu zamknęłaby naszą bazę noclegową. Przypomnę, że prywatny inwestor wybuduje w mieście hotel – dodał na koniec burmistrz.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here