Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty

215

Na początku apelu powitano licznie przybyłych gości, wśród których oprócz dzieci i rodziców byli także burmistrz Marek Długozima, kpt. Adam Kępa, żołnierz Armii Krajowej, kombatant i przyjaciel szkoły. Obecni byli także Katarzyna i Artur Trawińscy z fundacji Golden Tulip. W kolejnej części uroczystości odbyło się wprowadzenie i przywitanie uczniów klas zerowych i pierwszych. Apel rozpoczęto od wprowadzenia szkolnego sztandaru i odśpiewania Hymnu Szkoły. W dalszej części apelu głos zabrała Grażyna Kantecka, dyrektorka szkoły.

– Rozpoczynamy drugi rok nauki w nowej szkole. Mam nadzieję, że to dzięki temu, że szkoła jest taka ładna, tak dużo ludzi zdecydowało się zapisać swoje dzieci do naszej szkoły. W tym roku nasza szkoła będzie  liczyła o 80 uczniów więcej niż w roku ubiegłym. A to oznacza, że w tej chwili będzie nas około 530 uczniów. To bardzo dużo – powiedziała Grażyna Kantecka, dziękując jednocześnie burmistrzowi za otworzenie w ubiegłym roku Szkoły Podstawowej nr 2, a w tym roku Szkoły Muzycznej, bo dzięki temu, że zostanie ona uruchomiona, szkoła podstawowa pozyska cztery nowe pomieszczenia. Będą tam dwie zerówki oraz dwie świetlice: jedna dla klas młodszych i druga dla starszych.

[hidepost=0] – Bardzo dziękujemy za to co mamy, ale kolejne prośby chcemy jeszcze wystosować. Panie burmistrzu, prosimy o zagospodarowanie terenu wokół szkoły ścieżkami i ławkami. Prosimy także o stojak na rowery, aby uczniowie mogli zostawiać swoje pojazdy przed szkołą. I chcemy także w przyszłych latach nie liczyć już tylko na łaskę niebios podczas apelów, ale chcemy mieć swoją halę sportową, o którą także prosimy – dodała pani dyrektor.

Grażyna Kantecka podkreśliła, że w tym roku szkolnym szkoła jest lepiej  przygotowana na przyjęcie uczniów, ponieważ pozyskała dodatkowe wyposażenie do pracowni komputerowej. Są w niej 24 stanowiska, więc każdy uczeń będzie mógł korzystać ze swojego komputera. Wyposażona została także pracownia plastyczna, do której zakupiono sztalugi, programy multimedialne i rzutnik, który zamontowano także w klasie komputerowej. To wszystko udało się zakupić dzięki fundacji Golden Tulip, kierowanej przez państwa Trawińskich, którzy przekazali szkole darowiznę.

Jeśli chodzi o zmiany w szkole, to wszystkie klasy pierwsze będą uczestniczyły w innowacji „Edukacja poprzez szachy”. Będą to dodatkowe zajęcia dla wszystkich klas pierwszych. Ponadto jedna z klas pierwszych będzie dodatkowo uczestniczyła w innowacji związanej z nauką języka angielskiego. Wprowadzona zostaje także w tym roku nauka języka angielskiego w klasach zerowych. Zmiany to także działalność świetlicy szkolnej. Od tego roku główna świetlica czynna będzie od godz. 6.30 do godz. 16.30. Przyjęto także kilku nowych pracowników.

Parę słów do wszystkich zebranych skierował także burmistrz Marek Długozima.

1 września to taki charakterystyczny dzień, bo dziś oprócz rozpoczęcia roku szkolnego, obchodzimy 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego chciałbym, abyśmy tego dnia nie zapomnieli o tym, co się dzieje na świecie. Jesteśmy świadkami wojny na Ukrainie, w Syrii i w Iraku. Chciałabym, abyśmy zawsze pamiętali, że wolność jest jednym z największych darów i należy ją cenić – powiedział burmistrz.

Na zakończenie apelu zaprezentowano krótki program artystyczny przygotowany oczywiście przez uczniów szkoły. Następnie przekazano kilka informacji organizacyjnych. A gdy sztandar został wyprowadzony wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się do klas. [/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here