Ostatnie dni na składanie projektów

56

Rusza żmigrodzki budżet obywatelski

Do tego dnia, pracownicy urzędu odpowiedzą na wszelkie pytania mieszkańców, mogą służyć poradą i pomocą przy konstruowaniu pomysłu.

Gotowy projekt może zgłosić pełnoletni mieszkaniec gminy, pod warunkiem, że zostanie on dostarczony za pomocą formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej www.zmigrod.com.pl), a także zostanie on podpisany przez 10 mieszkańców. Gotowy pomysł można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim (pokój nr 8) lub wysłać listownie, z dopiskiem: „budżet obywatelski Żmigrodu”.

Po zamknięciu terminu przyjmowania propozycji, oceni je zespół ds. budżetu (sprawdzi czy złożone wnioski są poprawne merytorycznie i czy ich realizacja nie przekroczy kwoty zapisanej w budżecie). Następnie, na opublikowaną listę projektów będzie mógł oddawać głosy każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia. Głosowanie potrwa od 15 do 24 września, i odbywać się będzie w następujących lokalach:

– 15-19 września, w godz. 9-15 w Urzędzie Miejskim;

– 20-21 września, w godz. 15-20 w Zespole Placówek Kultury;

– 22 września, w godz. 9-15 w Urzędzie Miejskim;

– 23-24 września, w godz. 9-14.30 w urzędzie, następnie w godz. 15-20 w ZPK.

15-24 września
w tych dniach można głosować na zatwierdzoną listę projektów.
200 tys. zł
to kwota zapisana do realizacji w ramach żmigrodzkiego budżetu obywatelskiego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here