Nowe w szkołach

187

Zazwyczaj malowanie

W czasie wakacji pomalowano klasy w szkołach podstawowych w Boleścinie i Kuźniczysku, w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, a także w Zespole Szkół w Ujeźdźcu. W tej ostatniej placówce dodatkowo odświeżono elewację, pomalowano pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, i korytarze oraz położono nowe płytki na schodach przed wejściem głównym.

W czeszowskim Zespole Szkół także odnowiono sale lekcyjne i wymieniono wykładziny. Podczas wakacji przygotowano „od podstaw” klasę, w której naukę rozpoczną pierwszoklasiści – zakupiono nowe ławki, krzesła i sprzęt multimedialny. Dowiedzieliśmy się, że nadal w tej szkole trwa modernizacja przyszkolnego przedszkola – na najmłodszych będą czekały dwie nowe sale, z zabawkami i wyposażeniem. W Zespole Szkół w Zawoni wymieniono posadzkę w głównym holu budynku (zadanie udało się przeprowadzić dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego) . Został także pomalowany hol, dla pierwszaków przygotowano nowe sale lekcyjne, kupiono nowe tablice informacyjne, odświeżono elewację ścian zewnętrznych w atrium, wykonano  remont daszku nad wejściem głównym i pomalowano szatnie w hali sportowej.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich pomalowano klasy i korytarze, odnowiono lamperie. Przygotowano dwa nowe pomieszczenia dla uczniów, w których będą mieścić się: świetlica i pracownia przyrodnicza z odpowiednim sprzętem.

Andrzej Grzegorzewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej poinformował nas, że podczas wakacji odświeżono klasy i wydzielono dwa gabinety: dla pedagoga i psychologa. Od września uczniowie będą mogli skorzystać na terenie szkoły z bezprzewodowego łącza internetowego.

 W Żmigrodzie remonty sal gimnastycznych

Podczas wakacji przygotowano pomieszczenia dla przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Zielona Dolina. Tam wyremontowano salę maluchów (malowanie, zakup nowych mebli i dywanu), kupiono także nowe zabawki i pomoce dydaktyczne dla dziec), i przygotowano salę dla grupy „0”. W Szkole Podstawowej w Barkowie odświeżono klasy, przygotowano dodatkową salę dla pierwszoklasistów, a także rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego – prace powinny zakończyć się do końca września. W ramach zadania powstanie ogrodzone boisko z bieżnią dwutorową i skocznią w dal. Zadanie, które wykonuje firma Mardo-Sport z Puszczykowa wyniesie ponad 493 tys. złotych (gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 162, 600 tys.zł). W Szkole Podstawowej w Korzeńsku odnowiono wykładziny i naprawiono piec, w szkole w Radziądzu naprawiono ogrodzenie.

Prowadzono również remonty w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie. W budynku przy ul. Szkolnej: wyremontowano salę gimnastyczną, klatkę schodową i pokój nauczycielski. Natomiast w budynku mieszczącym się przy ul. Stefana Batorego odświeżono sale lekcyjne wraz z wymianą mebli i salę gimnastyczną. W Gimnazjum im. Macieja Rataja pomalowano halę sportową i wymieniono podłogi w trzech salach lekcyjnych.

W powiecie termomodernizacja

Docieplany jest budynek Powiatowego Zespołu Szkół Szkolno-Wychowawczych przy ul. Nowej. W PZS nr 2 wyremontowano kilka klas oraz schody głównego wejścia do szkoły. Nadal prowadzone są prace związane z nową inwestycją w Powiatowym Zespole Szkół nr 1. Jak już informowaliśmy, na parterze powstanie Multimedialne Centrum z czytelnią i biblioteką (pomieszczenia, w których do tej pory mieściła się biblioteka zostaną zaadaptowane na sale komputerowe, wyposażone w nowy sprzęt). Także w tej szkole zostanie przeprowadzony remont sali gimnastycznej. W ramach zadania zostanie między innymi docieplony dach, będą odnowione szatnie, parkiet, sala do ćwiczeń i docieplony budynek. Powiat otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie z zewnątrz, a sama modernizacja budynku zamknie się w kwocie ok 428 tys. złotych.

W obornickim Zespole Szkół prowadzone są prace projektowe związane z przyszłym remontem dachu.

Gmina Wisznia Mała

W Psarach kontynuowany był remont rozpoczęty już w roku ubiegłym, gdzie pozyskiwane były dodatkowe sale na zajęcia dla dzieci.

W tym roku przeprowadziliśmy termomodernizację. W przyszłości chcemy zmienić źródło ogrzewania, ale będzie to związane z rozbudową tej szkoły – powiedział nam wójt Jakub Bronowicki.

W tym roku wykonane zostało ocieplenie trzech ścian, ponieważ na czwartą nie zgodził się konserwator zabytków. Ta część została tylko pomalowana, a było to tym bardziej konieczne, ponieważ wymienione zostały tam okna. Na terenie szkoły przeprowadzone zostały także drobniejsze prace takie jak remont szatni. W szkole tej zrobione zostało  także odwodnienie, nowy dach i nowe rury spustowe.

Kolejnym remontowanym obiektem był budynek Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej. Tutaj dzięki środkom z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pojawiła się możliwość wyremontowania dachu (wymieniono na nowe elementy konstrukcji dachowej, zrobiono rury spustowe z odwodnieniem, ułożono nową dachówkę).

Po jakimś czasie, jak wszystko już obeschnie w tym budynku, będziemy ingerowali w środek. Te działania rozpisane są więc na lata. W mojej ocenie, zarówno ta szkoła, jak i szkoła w Psarach powinna powstać w zupełnie nowym budynku, abyśmy odeszli od remontowania zabytków na potrzeby szkoły XXI wieku – poinformował nas wójt.

Kolejny obiekt  to Zespół Szkół w Szewcach. Tam w tym roku remontowane były sanitariaty. Pozyskano również pomieszczenie, w którym będzie świetlica. W podobnym kierunku prowadzone były działania w Krynicznie. Tam w tym roku przeprowadzone zostało malowanie szkoły. Trzeba więc było odświeżyć pomieszczenia i jedno z nich przygotować na przyjęcie najmłodszych uczniów.

W Ligocie Pięknej przekształcona została w tym roku na punkt przedszkolny stara szkoła. Do tej pory służyła ona mieszkańcom jako świetlica wiejska. Od 1 września więc w Ligocie Pięknej będzie filia szkoły, a w niej punkt przedszkolny.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here