Brakuje pojemników na odpady

88

Pan Grzegorz, mieszkaniec gminy Prusice napisał do nas, że bardzo chciałby kontynuowania tematu odbioru śmieci. „Zabudowa wielorodzinna” i „teoria” różnokolorowych pojemników na różne odpady absolutnie nie funkcjonuje (na dowód mieszkaniec przysyła zdjęcie – przyp. red.) – dwa pojemniki zielone na szkło, jeden na papier, jeden na plastik i jakiegoś brakuje… Ponadto odpady wysypują się z pojemników, więc widać że harmonogram wywozu śmieci również nie funkcjonuje – czyżby służby odpowiedzialne za wywóz plastiku pojechały na wakacje? 20  rodzin zapełnia taki pojemnik szybciej niż raz na miesiąc…Dodatkowo na stronie gminy Prusice nie ma aktualnego grafiku wywozu odpadów, być może skończyły się umowy i teraz będzie trzeba porzucać śmieci gdzieś w lesie…P.S. chyba dla żartu, harmonogram wywozu śmieci zamieszczono również w dziale „dla turysty”… Proszę o zainteresowanie się tematem.”

Pojemnik na miarę potrzeb

więcej w wydaniu papierowym lub po zalogowaniu się.

[hidepost=0] Grzegorz Terebun, sekretarz Prusic poinformował nas, że aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajduje się na stronie internetowej gminy Prusice w zakładkach: „Harmonogram wywozu odpadów”, „Ochrona Środowiska” oraz w „Aktualnościach”.

Świadczenie przez firmę wyłonioną w przetargu usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z częstotliwością ustaloną w harmonogramie. Odpady komunalne zmieszane odbierane są raz w tygodniu z posesji wielorodzinnych, a raz na dwa tygodnie z posesji jednorodzinnych, gdyż częstotliwość została zwiększona od lipca – tłumaczy sekretarz i dodaje, że odpady zbierane selektywnie, tj. plastik, metal, papier i odpady biodegradowalne odbierane są z nieruchomości wielorodzinnych i jednorodzinnych  raz w miesiącu, a odpady szklane1 raz na dwa miesiące. – Firma na zgłoszenie pracowników urzędu świadczy usługi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych, jeżeli zachodzi potrzeba odbioru poza terminem ustalonym w harmonogramie – zapewnia sekretarz, ale dodaje równocześnie, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, właściciel nieruchomości w tym zarządca, zobowiązany jest do wyposażenia  nieruchomości w pojemniki, biorąc pod uwagę ilość odpadów i częstotliwość odbioru. Tak więc każdy powinien kupić sobie tak duże kubły, aby ich pojemność była wystarczająca.

Śmieci można zostawić w PSZOK-u

Gmina doposaża nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów. W Urzędzie Miasta i Gminy ( pokój 11), w razie potrzeby mieszkańcy mogą otrzymać worki do selektywnej zbiórki odpadów. Przypominamy że w Prusicach  przy ul. Polnej 14, funkcjonuje PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 9- 16, a w soboty w godz. 9-15. Z punktu nieodpłatnie korzystać mogą mieszkańcy nieruchomości – mówi sekretarz i dodaje, że w PSZOK-u można oddać: plastik, metal, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz odpady problemowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady z remontów: rozbiórkowe i budowlane, przeterminowane leki i chemikalia, wielkogabaryty i stare meble. Dwa razy w roku gmina organizuje nieodpłatną zbiórkę z poszczególnych miejscowości, odpadów problemowych wskazanych powyżej.

Ponieważ temat wywozu śmieci wywołuje wiele kontrowersji i wątpliwości zachęcamy do dyskusji na naszym forum a także na fan page`u facebookowym NOWej gazety, o tym, jak w poszczególnych gminach i miejscowościach odbierane są odpady.[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here