Późne powołanie

978

Bardzo chciałem iść na AWF, ale w pewnym momencie usłyszałem głos Pana Jezusa: „Chodź za mną” i odpowiedziałem. Sama decyzja o tym, czy wstąpić do seminarium nie była łatwa. Pamiętam, że ten najważniejszy znak poczułem podczas Mszy wielkanocnej, gdy adorowałem przy grobie Jezusa. Po mszy udałem się do zakrystii i tam proboszcz zwraca się do mnie: „Rysiek, czy nie myślisz o seminarium?”. To było dla mnie niesamowite przeżycie: najpierw usłyszałem głos, a następnie otrzymałem potwierdzenie od kapłana. Potem podjąłem ostateczną decyzję – wyjaśnia nam proboszcz Ryszard Ziółek.

Po studiach, jako młody wikary przebywał na parafiach w Bolesławcu, Świdnicy, Wrocławiu, Bogatyni i Oławie, gdzie poznał różnych ludzi i środowiska. Marzył jednak o tym, by osiąść „na parafii” na wiosce, ponieważ w miastach duszpasterstwo jest w dużej mierze anonimowe. Na wsi może bardziej zbliżyć się do parafian, głosić Słowo Boże. Od 2001 roku jest proboszczem parafii w Korzeńsku.

Początki nie były łatwe, ksiądz musi dać się poznać i poznać innych. Najpierw wierni patrzą przez pryzmat swojego poprzednika. Naszą szczególną troską objęty jest kościół parafialny. Wymieniliśmy na nim dach, od lat osuszamy go z wilgoci i czekamy, by położyć tynki na nowo. W wiosce jest jeszcze kościół poprotestancki, który także należy do naszej parafii. Dbamy, by piękniał: jeden z parafian podarował obrazy, inny ufundował drogę krzyżową. Opiekujemy się również kaplicą w Garbcach.

Ks. Ryszarda zapytaliśmy o wygraną w naszym plebiscycie. Z uśmiechem odpowiedział, że nie spodziewał się zwycięstwa, tym bardziej, że parafia w Korzeńsku należy do najmniejszych. – Osobiście uważam, że w naszym powiecie są inni, bardziej sympatyczniproboszczowie… (śmiech).

Pasją księdza jest zwiedzanie. Mieszkając w Jeleniej Górze przyzwyczaił się do pielgrzymowania po górach, dlatego na początku trudno mu było zaaklimatyzować się na „wypłaszczonym” terenie. Najpierw zwiedził polskie góry, a teraz pielgrzymuje do różnych sanktuariów na świecie. Najdalszą wyprawą księdza było nawiedzenie sanktuarium Matki Boskiej w Guadalupe w Meksyku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here