Co posiadają vipowie z powiatu trzebnickiego

459

Marek Łapiński, poseł na Sejm RP

– razem z żoną zaoszczędził w ubiegłym roku 10 tys. zł;

– wspólnie z żoną posiada dom o powierzchni 214,7 mkw. o wartości 500 tys. zł, a także mieszkanie o powierzchni 58,6 mkw., warte 236 tys. zł. W 2008 roku, w drodze przetargu nieograniczonego nabył od gminy działkę budowlaną o powierzchni 2143 mkw. (w 2009 działka została podzielona na dwie nieruchomości: 1071 mkw – o wartości 155 tys. zł i 1072 mkw. – o wartości 159 tys. zł);

– poseł jest członkiem rady Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowej Piłki Nożnej, ale nie osiągnął z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych;

– uposażenie poselskie za rok 2013 wyniosło ponad 130 tys. zł;  dieta poselska ponad 29 tys. zł., dochód z wynajmu mieszkania (wspólnie z żoną), wyniósł nieco ponad 1 tys. złotych;

– posiada opla astrę z 1999 roku, a także nissana primerę z 2005 roku;

– wspólnie z małżonką mają zaciągnięte kredyty (stan na koniec grudnia 2011 roku): hipoteczno-remontowy w ING Banku Śląskim na kwotę 18 tys. 969,68 zł; pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej Kancelarii Sejmu w wysokości 21 tys. zł; kredyt hipoteczny na budowę domu w ING Banku Śląskim w wysokości 171 tys. 198,49 zł, a także kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej i budowę domu w PKO BP w wysokości 354 tys. 311,74 złotych.

Robert Adach, starosta trzebnicki:

– w roku ubiegłym zgromadził oszczędności w wysokości 2 tys. złotych;

– posiada dom o powierzchni 212 mkw., wart 400 tys. zł, a także mieszkanie o powierzchni 48,11 mkw. warte 190 tys. 800 zł. Razem z małżonką jest właścicielem działki o powierzchni 9 a, wartej 80 tys. zł, na której znajduje się dom mieszkalny, a także ma 1/9 udziału w dwóch działkach budowlanych (o pow. 13,59 ha i 11,33 ha), wartych 5 tys. złotych

– z tytułu zatrudnienia z Starostwie Powiatowym za rok ubiegły osiągnął dochód w wysokości ponad 159 tys. zł. Zatrudnienie małżonki wyniosło ponad 31 tys. złotych;

– posiada samochód osobowy marki citroen c5 z 2007 roku;

– ma zaciągnięty kredyt hipoteczny (na zakup mieszkania) w Banku PKO BP, w wysokości 136 tys. zł – do spłaty pozostało 121 tys. 320 zł;  kredyt gotówkowy Aurum w PKO BP na zakup samochodu w wysokości 30 tys. – do spłaty pozostało 10 tys. 500 zł; ponadto kredyt gotówkowy w Aurum w PKO BP (zaciągnięty na spłatę kredytu debetowego) w wysokości 15 tys. zł – do spłaty pozostało 9500 zł. Starosta posiada także kartę kredytową z limitem wynoszącym 1000 zł, zaciągniętym na cele konsumpcyjne.

Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica

– w 2013 roku zgromadził oszczędności w wysokości 70 tys. zł; nabył także papiery wartościowe: nieodpłatnie akcje PKO BP w ilości 901 sztuk i płatnie w ilości 225 sztuk, a także akcje GPW w ilości 50 sztuk i Tauron – 1870 sztuk;

– posiada dom o powierzchni 145 mkw. wart 400 tys. zł i działkę (grunt pod domem, nabytą w 2001 roku w drodze przetargu od Gminy Trzebnica), o powierzchni 1275 mkw., wartą 60 tys. zł – wspólnota małżeńska;

– z tytułu zatrudnienia za 2013 rok osiągnął dochody w wysokości: ponad 159 tys.zł ( zatrudnienie w Urzędzie Miejskim); ponad 1,4 tys. (Związek Gmin Bychowo); ponad 2,6 tys. zł (dywidendy); inne – 670 zł. Dochód małżonki wyniósł ponad 56 tys złotych.

– burmistrz razem z żoną i synem posiadają: samochód marki vw touran z 2005 roku;

– wspólnie z żoną i synem mają zaciągnięty kredyt hipoteczny MIX PKO BP w wysokości 127 116,80 CHF.

Dla ciekawostki dodajmy, że w oświadczeniu majątkowym za 2012 rok burmistrz wpisał kwotę w wysokości 100 tys. zł, którą otrzymał jako darowizna od syna…

Sławomir Błażewski, burmistrz Gminy Oborniki Śląskie

– w ubiegłym roku zaoszczędził 35 tys. złotych;

– posiada dom o powierzchni 243 mkw., wart 400 tys. zł, a także działkę pod tą nieruchomością o powierzchni 682 mkw., wartą 68 tys. 200 złotych;

– w zamach zatrudnienia w Urzędzie Miejskim otrzymał dochód za ubiegły rok w wysokości ponad 121 tys. zł; dochody w ramach pełnienia obowiązków społecznych wyniosły 1120 zł. Dochód małżonki za rok ubiegły wyniósł ponad 28 tys. złotych;

– burmistrz posiada mazdę 6 z 2007 roku, wartą 30 tys. złotych.

Robert Lewandowski, burmistrz Gminy Żmigród

– w 2013 roku zgromadził oszczędności w wysokości 8,5 tys. zł (współwłasność z żoną); wspólnie posiadają dom o powierzchni 223 mkw. o wartości 670 tys. zł, a także działkę, na której usytuowana jest ta nieruchomość o pow. 3053 mkw. i budynek gospodarczy 34 mkw. o wartości 100 tys. złotych;

– z tytułu zatrudnienia w roku ubiegłym osiągnął dochody w wysokości ponad 172 tys. zł (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim); działalności wykonywanej osobiście 138,22 zł i innych źródeł w wysokości 420 złotych;

– razem z żoną posiada opla vectrę z 2001 roku.

Igor Bandrowicz, burmistrz Gminy Prusice

– razem z żoną zgromadził środki w walucie polskiej w wysokości 40 tys. złotych;

– posiada dom o powierzchni 110 mkw.  wart 300 tys. zł (dziedziczenie ustawowe, współwłasność w 1/8 majątek odrębny). Posiada gospodarstwo rolne (produkcję roślinną), o powierzchni 32,03 ha (dzierżawione z ANR, w 1/8 dziedziczenia ustawowego), z którego osiągnął przychód w wysokości 4 tys zł i dochód w wysokości 2,5 tys. złotych;

– w majątku odrębnym i wspólnie z małżonką posiada 9 działek rolnych i budowlanych o różnej powierzchni i wartości (ceny tych nieruchomości kształtują się na wysokości od 10 do 36 tys. zł);

– w 2006 roku od Gminy Prusice nabył działkę budowlaną w Skokowej, a rok później działkę rolną od ANR w Skokowej;

– z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach osiągnął dochód w wysokości ponad 148 tys. zł; wysokość diety Związku Gmin Bychowo za rok 2013 wyniosła 176 złotych;

– posiada toyotę auris z 2008 roku;

– wspólnie z żoną ma zaciągnięty kredyt konsumpcyjny w PKO BP w wysokości 30 tys. zł – do spłaty pozostało 3 tys. złotych.

Jakub Bronowicki, wójt Gminy Wisznia Mała

– razem z małżonką zgromadził w ubiegłym roku środki w wysokości 25 tys. zł;

– wspólnie posiadają dom o powierzchni 199,5 mkw., wart ok 400 tys. zł, a także grunt pod nieruchomością 15 a o wartości ok 100 tys. zł. Jakub Bronowicki posiada także cząstkowe udziały w drogach warte ok. 5 tys. złotych;

– w 2013 roku, z tytułu umowy o pracę w Urzędzie Gminy osiągnął dochody wynoszące ponad 133 tys. zł; z tytułu umowy o dzieło 196 zł;  a także odsetki od lokat (objęte małżeńską wspólnotą), w wysokości 690 zł. Dochód małżonki w 2013 roku wyniósł ponad 58 tys. zł (w ramach umowy o pracę) i 1,2 tys. zł (umowy zlecenia);

– wspólnie z żoną posiada fiata pandę z 2007 roku oraz suzuki sx4 z 2011 roku.

 Robert Borczyk, wójt Gminy Zawonia

– w ubiegłym roku zaoszczędził 10 tys. 911 złotych;

– razem z żoną posiada dom o powierzchni 114,9 mkw., wart 250 tys. złotych;

– w ramach umowy o pracę w Urzędzie Gminy w ubiegłym roku zarobił ponad 150 tys. złotych;

– posiada samochód osobowy marki seat altea z 2005 roku;

– spłaca kredyt hipoteczny w Multibanku, zaciągnięty w 2007 roku pod budowę domu – do spłaty pozostało 70 200,77 CHF.

dochody za 2012 rok
Marek Łapiński 170 tys. 682,29 zł
Robert Adach 158 tys. 62,78 zł
Marek Długozima 262 tys. 727,02 zł
Sławomir Błażewski 126 tys. 706,14 zł
Robert Lewandowski 163 tys. 64,65 zł
Igor Bandrowicz 148 tys. 748,76 zł
Jakub Bronowicki 140 tys. 895,64 zł
Robert Borczyk 111 tys. 762,91 zł

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here