Aktywna Gmina Oborniki Śląskie!

758
Aktywna wioska tematyczna: Morzęcin Mały "Wioska smaku ze szpinaku"

Oborniki Śląskie jest to gmina miejsko – wiejska zamieszkana przez ponad 18 tys. osób. W Gminie działa około 100 stowarzyszeń i klubów sportowych – jest to sytuacja rzadko spotykana w skali województwa, a nawet całego kraju, biorąc pod uwagę fakt, iż aby założyć w Polsce stowarzyszenie wymagana jest przynależność 15 pełnoletnich członków. Rachunek jest prosty – można przyjąć, iż 10% społeczności Obornik Śląskich jest zaangażowana w działania na rzecz organizacji pozarządowych, a co za tym idzie lokalnej społeczności i całego regionu. Obornickie stowarzyszenia działają bardzo prężnie, z roku na rok wzrasta ilość  pisanych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć na terenie naszej „Małej Ojczyzny”.

Środki pozyskane przez stowarzyszenia z terenu naszej Gminy przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich” przedstawiają się imponująco – nie mamy się czego wstydzić, a nawet powinniśmy być dumni. Najaktywniejsze stowarzyszenia z terenu gminy, które „odważyły się” kilka lat temu napisać pierwszy wniosek o środki zewnętrzne i im się to udało, realizują projekty za łączną kwotę ponad 2 mln zł, z czego 1,5 mln zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Stowarzyszenia z miejscowości: Pęgów, Uraz, Kuraszków, Jary, Osola, Osolin, Morzęcin Mały, Rościsławice oraz Wielka Lipa zrealizowały wiele ciekawych projektów ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Były to duże zadania inwestycyjne dotyczące budowy świetlic wiejskich, placów zabaw, zagospodarowania terenów rekreacyjnych oraz tzw. projekty miękkie – dotyczące zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych oraz zakupu wyposażenia do świetlic czy szkół.

Największą inwestycją, którą realizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Urazie jest budowa Centrum Kulturalno – Szkoleniowego w tej miejscowości. Jest to projekt, którego wartość opiewa na blisko 800 tys. zł, z czego 500 tys. zł to przyznana dotacja. W miejscowości Kuraszków od prawie pięciu lat, w każdy wtorek mieszkańcy wsi i całej gminy mają możliwość uczestnictwa w warsztatach artystycznych, kulinarnych i ruchowych. Środki na te i inne projekty pozyskuje Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina”, które oprócz specjalizowania się z pozyskiwaniu środków unijnych odnosi liczne sukcesy w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, LGD oraz inne podmioty. Warto wspomnieć, iż Kuraszków w 2010 roku zajął II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”, III miejsce w 2011 roku w kategorii „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi” oraz I miejsce w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich” w 2012 roku jako najpiękniejsza i najaktywniejsza wieś w Kocich Górach.

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa ma na koncie organizację pięciu edycji Święta Truskawki ze środków unijnych z Małych Projektów oraz zagospodarowanie dwóch skwerów we wsi z działania `Odnowa i rozwój wsi” z PROW-u. Pęgów w 2012 roku zdobył miano „Najpiękniejszej wsi” w województwie dolnośląskim, co uświadomiło osobom działającym społecznie na terenie Gminy Oborniki Śląskie, iż ich trud ma sens i to co robią jest ważne i dostrzegane przez innych.

Jeśli opisujemy inwestycje realizowane na terenach wiejskich przez stowarzyszenia, nie możemy pominąć Stowarzyszenia OKOLICE,  które od ponad 10 lat działa na rzecz lokalnej społeczności i realizuje liczne projekty takie jak: prowadzenie punktu przedszkolnego w Osoli, zagospodarowanie przestrzeni publicznych w tej samej wsi, organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych oraz Obornicka Wystawa Stołów Wielkanocnych. Natomiast stowarzyszenia: Lipówka z Wielkiej Lipy, Rościsławice Leśna Oaza, Koniczyna z Morzęcina Małego oraz Zielone Jary w ostatnich dwóch latach zrobiły bardzo wiele dobrego dla swoich społeczności. Dzięki ich aktywności na terenie wsi powstały atrakcyjne przestrzenie publiczne, zakupiono wyposażenie do świetlic oraz zorganizowano wiele warsztatów, szkoleń oraz imprez.

Powyżej opisane zostały najważniejsze działania stowarzyszeń, które odważyły się sięgnąć po środki unijne. Jednak na terenie Gminy Oborniki Śląskie istnieje dużo więcej organizacji pozarządowych i projektów przez nie realizowanych ze środków z gminy, powiatu czy województwa, których nie jesteśmy w stanie wymienić i opisać. Warto wspomnieć, iż na 23 miejscowości w Gminie Oborniki Śląskie, aż 20 wsi przystąpiło do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi i realizuje działania zapisane w Sołeckich Strategiach Rozwoju przy pomocy środków z Funduszu Sołeckiego, pozyskanych dotacji oraz środków własnych i pracy wolontariuszy. Stowarzyszenia z terenu pozostałych miejscowości: Lubnów, Bagno, Osolin, Morzęcin Wielki, Wilczyn, Zajączków, Paniowice, Raków, Kotowice, Golędzinów, Kowale, Siemianice oraz z samego miasta Oborniki Śląskie również mają na swoim koncie wiele ciekawych projektów i pozyskanych środków, na łączną kwotę ok. 500 tys. zł, co też robi wrażenie! Stowarzyszenia wydają pozyskane środki na działania miękkie (szkolenia, warsztaty, zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz imprezy kulturalno – sportowo – rozrywkowe), ale także na działania, które powodują zmiany w przestrzeni gminy. I tak organizacje starają się o rewitalizację placów zabaw, parków, skwerów, remonty i budowę nowych obiektów.  Wszystkie działania podejmowane przez organizację pozarządowe we współpracy z samorządem gminnym opierają się o zasadę „By wszystkim żyło się lepiej”. Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego wspiera wszystkie inicjatywy i pomysły organizacji pozarządowych, nie oszczędzając przy tym środków finansowych, czasu i pracy. W celu pomocy NGO powołany został Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych oraz Gminny Koordynator Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Gmina zapewnia pomoc w pisaniu wniosków, realizacji oraz rozliczeniu projektów. Dodatkowo jako jeden z pierwszych samorządów w kraju  nasza Gmina udziela pożyczek z budżetu oraz zapewnia wkład własny do projektów realizowanych  przez organizacje.

Stowarzyszenia z terenu naszej Gminy biorą także udział w projektach organizowanych i ogłaszanych przez; Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski oraz różne ministerstwa czy fundacje. Co ciekawe, bardzo często w tych organizacjach pojawiają się społecznie zaangażowani specjaliści z różnych dziedzin, co mocno wpływa na profesjonalizm prowadzonych działań, ale także obniżenie kosztów, ze względu na charakter współpracy takich osób oraz ich bezpośrednie zaangażowanie w projekty. Skróty stosowane przez specjalistów, pracowników urzędów, takie jak: POKL, PROW, RPO, LGD czy FIO już nie są zagadką, pod nimi nie kryje się nic co mogłoby zaskoczyć mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie, którzy poprzez bogate doświadczenie w realizacji projektów mogą bez obawy być określani jako „fachowcy” od środków zewnętrznych.

Dzięki tym działaniom wzrasta świadomość ludzi związana z realnym wpływem na możliwe zmiany, podnoszenie własnych kwalifikacji, wpływ na jakość życia, działania prozdrowotne, a co za tym idzie na budowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie inicjatyw obywatelskich. Ludzie sami realizują swoje potrzeby, korzystając przy tym z pomocy urzędników, którzy chętnie wesprą działania społeczną swoją wiedzą i umiejętnościami. Wszystkie działania na terenie Gminy Oborniki Śląskie opierają się na współpracy i partnerstwie, dzięki czemu prawie zawsze udaje się zorganizować zamierzone cele i uniknąć nieprawidłowości i problemów czy to z rozliczeniem dotacji, czy znalezieniem środków na wkład własny.

Tu nasuwa się stwierdzenie: „Stowarzyszenia bogactwem Gminy”. Tak, to mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie są najważniejszym jej zasobem i na ich aktywności można opierać rozwój całej Gminy i budować ofertę dla turystów i osób odwiedzających te przepiękne okolice. Stwierdzenie to jest jak najbardziej słuszne, bowiem w każdej z 23 miejscowości gminy coś się dzieje: od małych projektów po olbrzymie realizacje, których nie powstydziłby się niejeden samorząd. Jeśli ten artykuł nie przekonał Was do tego, iż warto zamieszkać w Obornikach Śląskich to przynajmniej przyjedźcie do nas i zobaczcie na własne oczy ile dzieje się na terenie Naszej Gminy. Przy okazji zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 23 sierpnia roku na terenie lotniska w Golędzinowie. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Gminy Oborniki Śląskie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here