Wierzę w Syna Bożego

  54

  Ojcze nasz

  „Szukajcie, a znajdziecie” (Mt 7,7)

  Jak przekazywać dzisiaj Ewangelię, aby przekonać do radykalnego naśladowania Chrystusa, czyli do religijnego stylu życia. Na szczęście są tacy ludzie, którzy potrafią bez większych „akcji” czy ewangelizacji przewartościować swoje życie i pójść za Chrystusem.

   

  Pragnienie Salomona

  Przykładem takiego przewartościowania jest król Salomon. Mógł prosić Boga o wszystko, czego zapragnąłby młody człowiek w jego sytuacji: o długie i szczęśliwe życie, o zwycięstwa nad wrogami, bogactwa. Salomon poważnie podszedł do swoich zadań i dlatego modlił się do Boga o mądrość. Dojrzałość króla Salomona spodobała się Bogu i obdarzył go tym darem. Inne wartości – przyszły wraz z mądrością działania (1 Krl 3,5.7-12). Trochę w inny sposób ujmuje tę samą prawdę św. Paweł w Liście do Rzymian. Pisze: „Pan przeznaczył nas, abyśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna” przez to, że nas poznał i wybrał. Istotne jest następstwo słów obrazujące kolejność Bożego działania w człowieku: poznał – przeznaczył – powołał – usprawiedliwił – obdarzył chwałą (Rz 8,28-30).

   

  Pragnienie współczesnego chrześcijanina

  Kolejna przypowieść Jezusa mówi o skarbie, perle i sieci (Mt 13,44-52). Porównania te nawiązują do salomonowej modlitwy o mądrość. Każdy bowiem, kto pragnie być uczniem Jezusa, tym samym pragnie posiąść cechę mądrości. Istnieje jednak dzisiaj wielka różnica wśród „wierzących”: jedni postępują jedynie według jakichś praw i zasad (podobnie jak faryzeusze), inni natomiast odkrywają w przykazaniach, zasadach i prawach prawdziwe wartości, które z kolei dają im jeszcze większą mądrość życiową. Dlatego też tak słabo rozwija się Kościół, szczególnie w Europie (porównanie z przypowieści o ziarnku gorczycy i zaczynie – z ubiegłej niedzieli). Człowiek zawsze będzie poszukiwał skarbów – tak materialnych, jak i duchowych. Ważna jest jednak kolejność, o której pisał św. Paweł w Liście do Rzymian (wspomniane wyżej). Tylko wtedy możemy odnaleźć prawdziwy skarb na ziemi i osiągnąć szczęście wieczne.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here