Powtórzą konkurs na dyrektora TCKiS

116

Trzebniccy filmowcy domagają się odejścia dyrektora

Członkowie komisji (Daniel Buczak, Barbara Krokowska, Krystyna Haładaj, Jakub Szurkawski i  Marek Długozima – przewodniczący), po przeprowadzeniu rozmów, stwierdzili że kandydaci posiadali wysokie kompetencje albo w dziedzinie kultury, albo sportu. Tymczasem, jak podali w oficjalnym oświadczeniu, zamieszczonym na internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, przyszły dyrektor TCKiS powinien posiadać doświadczenie w obu tych dziedzinach.

Prowadzenie tego konkursu od samego początku, z niewiadomych przyczyn owiane było tajemnicą. Nikt z członków komisji nie chciał odpowiedzieć na nasze pytanie: kto złożył dokumenty aplikacyjne? jacy kandydaci zostali skreśleni w pierwszym etapie (ponieważ nie przygotowali wszystkich wymaganych dokumentów)?, ani także podać nazwisk osób, które przeszły tę wstępną selekcję i zostały dopuszczone do rozmów z komisją. Daniel Buczak w rozmowie telefonicznej zapewniał, że tego typu informacje zostaną podane do wiadomości w protokole – tyle, że nie został on zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeszcze „dziwniej” zrobiło się, gdy kandydaci musieli czekać na wyniki konkursu kilkanaście dni po zakończeniu indywidualnych rozmów, podczas których przedstawiali wizje kierowania centrum.

Może to oznaczać, że poziom przygotowania kandydatów był wysoki – zastanawiał się jeden z kandydatów – Rafał Kubacki.

Kilka dni temu wysłaliśmy pytania do sekretarza gminy  i burmistrza, prosząc o podanie: konkretnego terminu powtórnego ogłoszenia konkursu i podanie nazwisk wszystkich kandydatów (odrzuconych w pierwszym etapie i dopuszczonych do drugiego). Nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Cóż takie zachowanie ma się nijak do głoszonej oficjalnie transparentności urzędu.

Wiemy, że wśród kandydatów dopuszczonych do rozmów indywidualnych byli: Rafał Kubacki i Agnieszka Pawlaczek, pełniąca „z nadania burmistrza” funkcję p.o. dyrektora TCKiS. Nasuwa się zatem kolejne pytanie: czy burmistrz nie wyznaczy teraz na stanowisko kolejnego p.o. dyrektora. Skoro  wskazana przez niego kandydatka na to stanowisko w ocenie komisji nie dysponuje dostateczną wiedzą, to chyba nie powinna dalej, nawet tymczasowo kierować tą placówką…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here