Rajskie życie urzędnika

686

Oto kilka powodów, dlaczego:

Po pierwsze, każdy z urzędników, otrzymał dodatkową pensję tzw. „trzynastkę”(wynoszącą niemal równowartość ich stałych poborów), co jest zgodne z „Ustawą o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu dla pracowników jednostek sfery budżetowej”. Wysokość takich trzynastek wypłacanych w ubiegłym roku np. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie wyniosła 72 tys. 600 złotych. Wysokość nagród dla 27 osób (od pracownika do kierownika) w Urzędzie Gminy Wisznia Mała wahała się między 139 a 1393 zł, natomiast łączna suma nagród wyniosła 54 tys. 420 złotych.
Po drugie, jeśli ktoś z was pracowałby na „wyższym”, tj. kierowniczym stanowisku, to mógłby chociażby z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, otrzymać nagrodę w wysokości od 2,5 do (nawet) 3,5 tys. zł – takie nagrody otrzymali  pracownicy trzebnickiego Urzędu Miasta. Dla przykładu: nagrodę w wysokości 2,7 tys. zł (właśnie z okazji „święta” dla pracowników socjalnych) otrzymała dyrektorka ZAPO Agnieszka Moździerz; 3 tys. zł brutto otrzymała Beata Gorzała, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej. Kolejne dwie nagrody w wysokości 3,5 tys. zł dostali: Ewa Sucharska-Frania kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i Adam Waz dyrektor Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu (który pod koniec grudnia złożył rezygnację ze stanowiska, ale jeszcze zdążył otrzymać nagrodę).
Z okazji (chyba) ulubionego święta urzędników – Dnia Pracownika Socjalnego, nagrody pieniężne, w wysokości od 900 do 1350 zł, otrzymali pracownicy wydający decyzje administracyjne. Najmniej otrzymały: Urszula Nowak, Joanna Tylska i Marta Chabińska. Nieco lepiej, bo 1300 zł, dostała Urszula Klimek, a o 50 zł więcej: Małgorzata Chomkowicz i Grażyna Wojtkowska.
Trzecim powodem, dla którego warto złożyć swoje cv w urzędzie, jest to, że także za „zaangażowanie w terminowe i rzetelne wykonanie obowiązków” – w trzebnickim urzędzie można otrzymać nagrody: od 700 nawet do 8 tys. zł! Sławomira Mosiek (kierownik referatu podatków i opłat), otrzymała w roku ubiegłym nagrodę w wysokości 700 zł  za zamknięcie ksiąg rachunkowych i za sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 rok. Za to samo zadanie znacznie wyższą kwotę, bo wynoszącą 6 tys. zł została nagrodzona skarbniczka Barbara Krokowska. Szczepan Gurboda (naczelnik wydziału ochrony i środowiska), za przygotowanie pakietu uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami oraz za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu mającego na celu wyłonić odbiorcę śmieci, otrzymał nagrodę w wysokości 4 tys. zł. Wprowadzeniem znowelizowanej ustawy zajął się wiceburmistrz Jerzy Trela, który za poświęcenie czasu w pracy nad tymi samymi obowiązkami został nagrodzony kwotą w wysokości 8 tys. zł. W Urzędzie Gminy Zawonia, oprócz „szeregowych” pracowników, wyróżnieni za swoją pracę zostali: sekretarz, która otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1600 zł, skarbnik – 2350 zł i kierownik referatu rolnictwa – 600 zł. Premię za wykonaną pracę, wynosząca ok. 200 zł otrzymali także pracownicy obsługi UG w Wiszni Małej – konserwator, palacz, sprzątaczka.

2 KOMENTARZY

  1. Nie ma nic za darmo, te pensje dodatki są finansowane z pieniędzy POdatników i ciągną ten kraj na dno jak górnictwo. Najbardziej komiczne jest to, że nie POnoszą za nic odpowiedzialności.

  2. Czasy są te same co za komuny. Robią co chcą 🙂 a my mamy podwyżkę podatków od nieruchomości z dniem 01.01.2015

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here