OFE czy ZUS?

  54

  Zgodnie z przyjętą przez Sejm w grudniu ubiegłego roku nowelizacją ustawy emerytalnej, od 1 kwietnia do 31 lipca br. członkowie otwartych funduszy emerytalnych mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych. Oświadczenie można złożyć w formie papierowej w terenowych placówkach ZUS – w Trzebnicy w inspektoracie przy ul.Wojska Polskiego 1b, a w formie elektronicznej poprzez platformę – Oświadczenie można złożyć w ZUS osobiście, pocztą oraz pocztą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych pue.zus.pl – poinformowała nas rzecznik prasowy wrocławskiego oddziału ZUS Iwona Kowalska. – Klienci, którzy posiadają profil zaufany PUE, ale nie mają certyfikatu kwalifikowanego ani profilu zaufanego e-PUAP, również będą mieli możliwość podpisania wniosku, za pomocą profilu PUE (każdy zalogowany klient będzie miał możliwość wypełnienia i wysłania wniosku). Natomiast osoby nie posiadające konta na PUE zapraszam do najbliższej jednostki ZUS z dowodem osobistym. Założenie konta jest operacją szybką i nieskomplikowaną

  Takie wprowadzone przez ZUS rozwiązania ułatwiają wysłanie wniosku do ZUS w formie elektronicznej jak największej liczbie klientów, w maksymalnym stopniu ograniczając potrzebę osobistego kontaktu z tą instytucją. Profil zaufany czyli podpis elektroniczny może być też wykorzystywany w przyszłości, zarówno w kontaktach z ZUS, jak i innymi urzędami.

  [hidepost=0]

  Prawie trzy procent do wyboru

  Tytułowe pytanie „OFE czy ZUS?” wskazywałoby, że dokonujemy ważnego wyboru pomiędzy jedną a drugą opcją. Jednak tak naprawdę większość decyzji została podjęta już za nas. Po pierwsze 51,5 proc oszczędności z OFE zostało już w lutym br. zabranych (w skali kraju 153 mld zł). Po drugie: minimum 85 proc. naszej składki emerytalnej i tak trafi do ZUS.

  W rzeczywistości jednak nie wybieramy między OFE a ZUS-em, bo w obu wariantach i tak większość środków „na stare lata” odkładamy do ubezpieczalni społecznej. Obecnie składka emerytalna stanowi 19,52 proc. wynagrodzenia. 12,22 proc. trafia na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar). 4,38 proc. trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i 2,92 proc. do OFE (II filar). Jeśli nie złożymy deklaracji, cała składka zostanie przeniesiona do ZUS (12,22 proc – I filar 7,3 proc – II filar). Nie wybieramy więc między ZUS czy OFE, tylko czy całość, czy tylko większość do ZUS.

  Co się dzieje ze składką w OFE?

  Jak czytamy w materiałach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconych reformie emerytalnej, otwarte fundusze emerytalne działają jak zwykły fundusz inwestycyjny. Za pieniądze, które do nich trafiają, kupują akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, czyli inwestują je w celu zwiększenia wartości zgromadzonych środków. Wartość tych środków zmienia się w rytm giełdowego cyklu, ale w każdym momencie w portfelu OFE są konkretne instrumenty finansowe, a nie „powietrze”. Właśnie dlatego możliwa była operacja zabrania aktywów z OFE do ZUS – bo one tam po prostu były.

  Co się dzieje ze składką w ZUS?

  Z ZUS do OFE nie dałoby się niczego przekazać, bo działa on w całkowicie odmienny sposób. Nie ma żadnego portfela inwestycyjnego, nie kupuje instrumentów finansowych, nie pomnaża realnych pieniędzy. Po pobraniu od pracownika składka odnotowywana jest na wirtualnym koncie, a następnie… od razu wypłacana dzisiejszym emerytom. W kasie ZUS-u zostaje „zanotowana kwota zobowiązania ZUS wobec przyszłych emerytów” czyli nas. Dlatego z ZUS nie da się przekazać nigdzie zgromadzonych aktywów, bo tam aktywów nie ma.

  Zobowiązanie na koncie ZUS – w przeciwieństwie do konta OFE – będzie waloryzowane.

  Wirtualne pieniądze

  Przeciwnicy OFE wskazują, że zainwestowane w nich pieniądze podlegają ryzyku rynkowemu i w okresach spadków na giełdach OFE przynoszą straty. To prawda – zawsze gdy na giełdzie zagoszczą spadki, portfele OFE będą przejściowo tracić na wartości. Mimo wszystko w dłuższym terminie powinny jednak dla nas co nieco zarobić.

  W ZUS wszyscy ubezpieczeni posiadają konto, na którym zapisywana jest kwota I filaru, a ci, którzy zrezygnują z OFE – także tzw. subkonto.

  Konto waloryzowane jest tzw. wskaźnikiem zmiany sumy przypisu składek, który zależy od przeciętnej wysokości wynagrodzenia w gospodarce, a przede wszystkim od poziomu zatrudnienia (w praktyce od tego, na ilu emerytów będzie musiał pracować płatnik składek emerytalnych).

  Natomiast waloryzacja subkonta obliczana jest według średniego nominalnego wzrostu dochodu narodowego z ubiegłych 5 lat. Według rządowych obliczeń waloryzacja w ZUS jest lepsza niż wyniki OFE.

  W odróżnieniu od konta podstawowego w ZUS – czyli I filaru, oszczędności na koncie OFE i zobowiązania na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu oraz podziałowi, np. w wyniku rozwodu, czy też śmierci ubezpieczonego. – Zmiany w przepisach dotyczących przekazywania składek do otwartych funduszu emerytalnych nie oznaczają ich likwidacji. Należy podkreślić, iż przekazanie części środków z OFE na subkonto, a następnie brak złożenia oświadczenia o dalszym przekazywaniu składek do OFE nie powoduje, że ubezpieczony przestaje być członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Decyzja o nieprzekazywaniu lub przekazywaniu składek do funduszu emerytalnego może być zmieniana raz na cztery lata. Oświadczenie takie będzie składane zawsze między 1 kwietnia a 31 lipca. Natomiast osoby dopiero rozpoczynające pracę nie muszą, choć mogą, przystępować do funduszu emerytalnego. Warte podkreślenia  jest też, iż dziedziczenie środków przekazanych na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbywa się na podobnych zasadach jak dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym– radzi rzecznik ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow.

  Osoby, które chcą w całości przenieść swoje składki do ZUS (na indywidualne konto w I filarze i na subkonto), nie muszą podejmować żadnych formalnych kroków. Ich składki automatycznie pozostaną na koncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Na koncie OFE składki ubezpieczonych zamieniane są na papiery wartościowe; ich wartość zależy od wahań giełdowych.
  Na subkoncie ZUS pozostają tylko zobowiązania emerytalne, bo składki ubezpieczonych przekazywane są na bieżące emerytury; zobowiązania emerytalne podlegają waloryzacji.
  Decyzja o nieprzekazywaniu lub przekazywaniu składek do funduszu emerytalnego może być zmieniana raz na cztery lata. Oświadczenie takie będzie składane zawsze między 1 kwietnia a 31 lipca.
  Osoby, które chcą przenieść swoje składki do OFE powinny do 31 lipca 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. W tym celu należy kolejno:
  Pobrać ze strony emerytura.gov.pl Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Wypełnione oświadczenie złożyć w ZUS: osobiście, listownie, przez internet na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: pue.zus.pl (potwierdzenia oświadczenia można dokonać za pomocą Profilu ePUAP lub Profilu PUE).

  [/hidepost]

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here