Droga Krzyżowa w Lesie Bukowym

528

Droga Krzyżowa w Lesie Bukowym

W nr. 27 NOWej gazety trzebnickiej ukazał się artykuł pt. „Losy Trzebnickiej Kalwarii”. Chcę uzupełnić informacje dotyczące remontów stacji tej Drogi Krzyżowej w ostatnich latach.

Wiosną 1997 r., z inicjatywy trzebnickich przedsiębiorców, doszło do spotkania tego środowiska ze śp. Ks. Dziekanem Janem Drogoszem. Kiedy zapytaliśmy o problemy, w których rozwiązaniu moglibyśmy pomóc parafii, ks. Dziekan  zaproponował odrestaurowanie stacji Drogi Krzyżowej, jako wotum na mający odbyć się we Wrocławiu Kongres Eucharystyczny. Odpowiedzieliśmy pozytywnie na tę propozycję. Powołaliśmy Komitet Organizacyjny w składzie; Stanisław Sędkowski, Stanisław Karcz, Andrzej Skóra, Józef Ślączka, Jerzy  Hołdanowicz, Czesław Czternastek.

Komitet zajął się inwentaryzacją stanu technicznego stacji, zbiórką środków finansowych w środowisku trzebnickich przedsiębiorców oraz wykonaniem prac remontowych w konsultacji z Architektem Gminnym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace remontowe objęły; odkopanie fundamentów 16-stu stacji do głębokości 50 cm i zaizolowaniu ich substancją ochronną, zbiciu odparzonych tynków i położeniu nowych, a w kilku stacjach położeniu na jej całej powierzchni, wymianie dużej ilości uszkodzonych dachówek i gąsiorów, dwukrotnym malowaniu elewacji, oczyszczeniu obrazów i ich zabezpieczeniu oraz zamontowaniu brakujących krzyży na daszkach stacji. Przed każdą ze stacji zamontowano też nowe ławki. W trakcie prac przy fundamentach stacji okazało się, że w dwóch z nich należało wymienić ponad 300 zmurszałych cegieł, ponieważ groziło to wywróceniem się tych stacji. Pracami remontowymi kierował Zbigniew Szydełko, a nadzór sprawowała Jadwiga Tomaszewska-Gabryś. Odbioru odrestaurowanych stacji  dokonano 15 maja 1997 roku.

Komitet zebrał na ten cel 26 tys. zł. Na remont stacji wydano 15 tys. 340 złotych.

Na spotkaniu w dniu 21 maja w Białym Domu, sponsorzy otrzymali sprawozdanie z wykonanych prac. Nadwyżkę zebranych środków w kwocie 10 tys. 660 zł przekazaliśmy ks. Dziekanowi na potrzeby remontowe Bazyliki.

Ostatnie prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków, uszkodzonych dachówek oraz malowaniu elewacji stacji, wykonała Gmina Trzebnica w 2005 roku.

Jeżeli chodzi o trzebnickich przedsiębiorców to chcę przypomnieć, że wspierali oni również finansowo odbudowę Kościoła Św. Piotra, prowadzoną przez śp. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka i kontynuowaną przez śp. ks. Dziekana Jana Drogosza, budowę Ołtarza Polowego przy Placu Pielgrzymkowym, budowę Domu Parafialnego dla Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła, prowadzoną przez ks. Dziekana Zdzisława Paducha oraz Dużą Ścieżkę Św. Jadwigi prowadzoną przez śp. ks. Prof. Antoniego Kiełbasę.

Obecny stan techniczny stacji trzebnickiej drogi krzyżowej nie jest taki zły jak wiosną 1997 r. i nie wymaga porównywalnych nakładów finansowych (z uwzględnieniem 17- letniej inflacji). W kilku stacjach należy wymienić kilka uszkodzonych dachówek, odbić niewielkie fragmenty odparzonego tynku, położyć nowy i dokonać malowania. Większość stacji wymaga tylko ponownego malowania, głównie cokołów. Należy też oczyścić teren wokół stacji z porastających krzewów, chwastów i pokrzyw. Natomiast ścieżka prowadząca po stacjach wymaga oczyszczenia z krzewów i zakrywających w niektórych miejscach gałęziach drzew, by przywrócić jej pierwotną szerokość. Dobrze by było utwardzić ją w tych fragmentach, gdzie po opadach tworzy się błoto. Kto to zrobi?

Czesław Czternastek.

 

Dziękujemy Panu Czesławowi za cenne uzupełnienie materiałów zawartych w naszym tekście. Miejmy nadzieję, że zawarte w nich dane pozwolą na podjęcie przez współczesne władze inicjatywy przywrócenia Trzebnickiej Kalwarii pełnego blasku. Zwłaszcza, że mija równe 280 lat od jej ufundowania przez ksienię Zofię Korycińską (W.K.).

 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here