\”Panorama\” finansowana nielegalnie

  114

  9 lipca, Kolegium RIO podjęło uchwałę i oddaliło wszystkie zastrzeżenia, jakie, p.o. dyrektora TCKiS, a w zasadzie pewnie kancelaria prawna, która obsługuje placówkę, wniosła do protokołu pokontrolnego. Sprawa dotyczy opisywanej przez nas legalności przyjmowania w gminnym biuletynie płatnych reklam i ogłoszeń. Kolegium kolejny raz, tym razem już ostatecznie, potwierdziło, że taka praktyka jest nielegalna. Zabraniają tego odpowiednie ustawy. Co ciekawe w wysłanych zastrzeżeniach TCKiS próbowało powoływać się na „Prawo prasowe”, ale jakby zapomniało, że Panorama Trzebnicka, to nie prywatna gazeta, ale biuletyn gminny, wydawany ogromnym kosztem za publiczne pieniądze. A jak zauważyło RIO, przyjmowanie płatnych reklam i ogłoszeń nie mieści się w zadaniach zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców, a tylko takie zadania gmina może finansować.

  RIO dobitnie stwierdziło, że zamieszczanie w Panoramie Trzebnickiej publikacji ukazujących opozycję w negatywnym świetle oraz ogłoszeń i reklam – płatnych i bezpłatnych, naruszają wprost przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Kolegium stwierdziło też, że: „publikacje pt. „Chłopaki nie płaczą” czy „Kosmiczne odloty i pustosłowie” nie stanowią ani informacji o bieżącej działalności samorządu”, a także nie są „promocją idei samorządności”. I dalej jasno stwierdza, że: „warunkiem przeznaczania przez gminę środków publicznych na wydawanie gazety gminnej jest to, że będzie ona służyła wyłącznie realizacji zadań gminy. Do zadań tych nie należy ani prezentacja poglądów politycznych, ani publikowanie reklam czy ogłoszeń innych niż pochodzące od jednostek gminnych”.

  Jakie mogą być konsekwencje?

  Zalecenia pokontrolne powinny być wykonane w ciągu 30 dni. Jednostka powinna poinformować jak to zrealizowała. Jeśli zalecenia nie zostaną wykonane, możemy powiadomić burmistrza gminy, by doprowadził do przestrzegania prawa i do ich wykonania. Gdyby nasze zalecenia były celowo łamane, to wtedy możemy wnioskować do wojewody o zajęcie się tą sprawą. Gdyby gmina nadal nie przestrzegała prawa, wojewoda może zawnioskować o wprowadzenie zarządu komisarycznego – powiedziała nam Lucyna Hanus, prezes RIO.

  Tym samym potwierdziło się to, na co od dawna zwraca uwagę nasza gazeta. Po pierwsze Panorama jest finansowana nielegalnie, a po drugie jest typową „tubą propagandową” rządzącego gminą burmistrza i jego radnych. Przeciętnie inteligentny mieszkaniec już dawno zauważył, że pojawiają się tam same peany na cześć burmistrza. Wychwalani są też jego radni, a opozycja co zauważyło także kolegium RIO, przedstawiana jest w negatywnym świetle.

  Na te „antypromocyjne” działania, gmina co roku marnuje dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych, publicznych pieniędzy. Gazeta jest na siłę wciskana do domowych skrzynek czy drzwi i kolportowana po całej gminie. Ile to wszystko kosztuje mieszkańców?

  Gdy wystąpiliśmy z zapytaniem, informacja została przed nami, póki co ukryta. P.o. dyrektora Agnieszka Pawlaczek zasłoniła się stwierdzeniem, że nasze pytania są tak skomplikowane, że potrzebuje dwóch miesięcy, by na nie odpowiedzieć. To wszystko pokazuje, że może chodzić o gigantyczne pieniądze, które na gazetę przeznaczane są bez żadnego opamiętania. Starosta trzebnicki Robert Adach w dyskusji na facebooku, zasugerował, że może chodzić nawet o 500 tys. zł rocznie! Oczywiście w tę kwotę wliczone pewnie zostały pensje urzędników – dziennikarzy, które to, przy różnego typu zestawieniach, gmina zazwyczaj pomija, twierdząc, że ci pracownicy wykonują też inne zadania. Jakie? My widzimy ich pracę, tylko przy gminnym biuletynie.

  I na koniec pytanie. Skoro burmistrz Długozima, chce się „bawić” w wydawanie gazet, chce, by jego gazeta szkalowała opozycję, to niech zrobi to za swoje i swoich radnych pieniądze. Niech spróbuje sprzedać takie pismo, a wtedy zobaczymy czy mieszkańcy naprawdę chętnie sięgną po tę, swoistą propagandę sukcesu jednego aktora, czyli burmistrza Marka Długozimy. Rozdawać gazetę za darmo potrafi każdy, zwłaszcza jeśli za druk, kolportaż czy pensje płacą podatnicy – mieszkańcy gminy.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here