Wieści w Brzasku zapisane

  80

  1945 r.15 VIIInspektorat Szkolny w Trzebnicy ogłosił zapisy do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Inspektoratem kierował Roman Gajosiński.

             – 21 VII – Komendantem powiatowym Milicji Obywatelskiej został mianowany Ferdynand Szlachetko. Podlegało mu 13 posterunków MO i 220 funkcjonariuszy.

            – Na terenie XVII Obwodu Administracyjnego ( teren dzisiejszego powiatu trzebnickiego) funkcjonowało siedem stacji kolejowych, na których zatrudnieni byli: naczelnicy, manewrowi i kadra pomocnicza.

  1946 r. -14 VII Polska Partia Robotnicza tworzyła swe struktury partyjne w terenie. W Obornikach Śląskich wybrano komitet miejsko – gminny. Następnie powołano komitety w gminach: Zawonia, Czeszów, Trzebnica.

            -21.VII – W klasztorze Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy rozpoczęła obrady Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski z udziałem prymasa ks. kardynała Augusta Hlonda. W obradach uczestniczyli m. in.: arcybiskup poznański ks. Walenty Dymek, biskup katowicki  ks. Stanisław Adamski, biskup kielecki ks. Czesław Kaczmarek, biskup sandomierski ks. Jan Lorek,  biskup płocki ks. Tadeusz  Zakrzewski oraz  administratorzy apostolscy: ks. Bolesław Kominek z Opola i ks. Karol Milik z Wrocławia.

  1951 r. – 14  VII Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” otrzymała od władz Prusic budynek przeznaczony na hotel.

  1957 r.  – 14 VII -Przedstawiciele 24 Kółek Rolniczych z powiatu trzebnickiego spotkali się by podsumować czas dotychczasowej działalności i wybrać zarząd powiatowy KR. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech istniejących spółdzielni produkcyjnych i kasy spółdzielczej.

  1983 r. – 22 VII – Odbyła się uroczysta sesja  Rady Narodowej Miasta i Gminy w Trzebnicy z udziałem przedstawicieli zakładów pracy. Referat okolicznościowy wygłosił przewodniczący rady Henryk Idziak. Po sesji delegacje złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej.

  1995 r. – 15 VII – Rozpoczęto największą (od 1945 r.) trzebnicką inwestycję – budowę oczyszczalni ścieków.

  1997 r. – 15 VII – Basen kąpielowy w Obornikach Śl. oddany został do użytku po uprzednim gruntownym remoncie.

          – Trwała pomoc instytucji i osób z gmin i powiatu trzebnickiego dla władz i mieszkańców Wrocławia poszkodowanych w czasie wielkiej powodzi.

  1998 r.  – 14 – 15 VII – W Obornikach Śląskich trwała Szkoła Regionalistów, zorganizowana przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne. Program obejmował szerokie spektrum zagadnień z zakresu działań ruchu regionalnego.

           – 21 VII – Oborniki Sląskie odwiedził minister ds. usuwania skutków powodzi – Jerzy  Widzyk. Spotkał się z burmistrzem Romanem Głowaczowskim, a powodzianie otrzymali do dyspozycji dwa domki fińskie.

             – Camping Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebnicy został przyjęty do Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, otrzymując numer 250.

  1999 r. – 15 VII –  Została otwarta trzebnicka obwodnica. W przecięciu wstęgi wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, kościelnych (biskup) i dyrekcji dróg krajowych.

               – 21 VII –  Nadkomisarz Zdzisław Murczkiewicz odebrał nominacje na komendanta powiatowego policji w Trzebnicy.

  2001 r. – 21 – 22 VII – Gwałtowne opady deszczu spowodowały podtopienia  i powodzie w: Ujeźdżcu Małym, Wilkowej Wielkiej, Wielkiej Lipie, Wilczynie, Morzęcinie, Skokowej, Lubniowie, Obornikach Śl., Trzebnicy, Prusicach i Koczurkach.

  2003 r. – 22 VII  – Nad północną częścią powiatu trzebnickiego przeszła burza z gradobiciem. Największe szkody wyrządziła rolnikom z Domanowic, niszcząc niektóre uprawy w 100 procentach.

  2005 r.  -14 VII Ochotnicza Straż Pożarna w Korzeńsku obchodziła  60- lecie działalności. Jej założycielem był Jan Szurowski. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami 80 – lecia organizatora straży.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here