Oświadczenie Jana Darowskiego

64

1) Nie jest prawdą, że oznajmiłem ostentacyjnie publicznie podczas sesji Rady Miejskiej, że nagrywam swoich rozmówców. Stwierdziłem natomiast, że w grudniu 2011 roku, gdy Klub Radnych „Marka Długozimy” cofnął poparcie dla ówczesnego Przewodniczącego Rady Miejskiej – Karola Idzika, to Burmistrz zadzwonił do mnie z propozycją ponownego objęcia funkcji Przewodniczącego Rady. Propozycji tej nie przyjąłem, o czym w rozmowie telefonicznej został poinformowany Burmistrz. Będąc już ponad rok w opozycji, utwierdziłem się w trafnym moim wyborze. Tak jak powiedziałem na sesji, nie akceptuję metod, sposobu i stylu sprawowania władzy przez Burmistrza Marka Długozimę i jego Klub Radnych. Dla mnie liczą się wartości oraz zasady, a nie stanowiska i funkcje.

2) Powiedziałem na ostatniej sesji, że dowodem, iż Burmistrz zwrócił się do mnie w grudniu 2011 roku z propozycją objęcia funkcji Przewodniczącego Rady, była właśnie kierowana przez Burmistrza do mnie rozmowa telefoniczna z końca 2011 roku. Burmistrz potwierdził, że była taka rozmowa telefoniczna.Moja wypowiedź na sesji dotyczyła stwierdzenia bezspornego faktu – przeprowadzenia tej rozmowy telefonicznej. Nie mówiłem natomiast, że tę rozmowę nagrywałem, ponieważ fakt taki nie miał miejsca. Skoro rozmowa telefoniczna zaistniała w świadomości rozmówców, to jej treść jest aktualna, a fakt istnienia tej rozmowy obiektywnie bezsporny. Jest to dowód na zaistnienie tej rozmowy, a nie na jej nagrywanie.

3) Sugerowanie więc przez Przewodniczącego Rady – Mateusza Stanisza, że nagrywam rozmowy telefoniczne, nie znajduje żadnego uzasadnienia i jest bezpodstawne. Odpowiadam też na pytanie Przewodniczącego Rady, że nie nagrywam rozmów w mojej pracy zawodowej.

4) Oświadczam, że radni Klubu „Trzebnica Ponad Podziałami” kierują się dobrem gminy jej mieszkańców, oraz zasadą praworządności. Dlatego też, tam gdzie naszym zdaniem istnieją uzasadnione wątpliwości co do przestrzegania prawa, opozycja podejmuje legalne, stosowne działania i środki. Do rozstrzygania wątpliwości i zastrzeżeń w demokratycznym państwie prawa są uprawnione stosowne organy państwowe. Zarzut Przewodniczącego Rady – Mateusza Stanisza, że opozycja skupia się na działaniach destrukcyjnych i psuciu wizerunku gminy, jest całkowicie bezzasadny i niezrozumiały. Takie wypowiedzi przypominają, o czym wspominałem na sesji, działania władzy wobec struktur „Solidarności” w latach 80. XX wieku. Podkreślam, że opozycja działa na podstawie prawa i wykorzystuje środki przewidziane prawem dla dobra gminy i jej mieszkańców.

5) Opozycja i kontrola to fundament funkcjonowania władzy publicznej. Bez rzeczywistej kontroli władzy, demokracja staje się fikcją, a praworządność mało znaczącą wartością.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here