Statuetki rozdane

389

Jak przypomniał prowadzący galę redaktor Wiesław Zdobylak, plebiscyt został ogłoszony na początku stycznia br. W ciągu 6 miesięcy Czytelnicy w każdej gminie typowali, a następnie głosowali na osobę i wydarzenie, które miały największy wpływ na rozwój (lub stagnację, bo i takie przypadki były) lokalnej ojczyzny. Mamy więc w powiecie sześć Osób i sześć Wydarzeń  Dwudziestopięciolecia.

Osobą XXV-lecia w Trzebnicy został Jacek Tarczyński, największy przedsiębiorca. Niestety, nie mógł przybyć na galę osobiście, ale statuetkę w jego imieniu odebrał Edmund Bienkiewicz, dyrektor firmy. – Państwo Tarczyńscy podjęli bardzo ryzykowną decyzję, najpierw modernizując istniejący, a potem budując nowy zakład w szczerym polu. Nawet ja, uczestnicząc w tym, miałem wątpliwości, czy można podjąć się takiego zadania. Dzisiaj, z perspektywy czasu, muszę powiedzieć, że mieli rację – powiedział dyrektor.

W Obornikach Śl. najwięcej głosów zdobył Łukasz Budas, przedsiębiorca i obecny radny.

– Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim Czytelnikom, było to dla mnie wielkie zaskoczenie. Moja przygoda z samorządem rozpoczęła się osiem lat temu, a namówił mnie obecny burmistrz Obornik Śląskich. Byłem wtedy sceptycznie do wszystkiego nastawiony, ale udało się. W tym mniej więcej czasie rozpoczynałem swoją przygodę z firmą, którą obecnie prowadzę. Generalnie uważam, że okres po 2004 roku, czyli od chwili wejścia Polski do UE jest okresem szybkiego rozwoju. Wcześniej w naszej gminie najlepiej pamiętam okres od wielkiej powodzi w roku 1997, kiedy swoje wielkie zaangażowanie wykazał ówczesny burmistrz Roman Głowaczewski – powiedział nam Łukasz Budas.

Żmigrodzianie swoją statuetkę przyznali Zdzisławowi Średniawskiemu, burmistrzowi od drugiej kadencji samorządu gminnego do roku 2007, kiedy został wicewojewodą, obecnie zastępcy burmistrza. –  Myślę, że bez względu na to, jakiego koloru legitymację nosimy, czy też nie nosimy, z jednym musimy się wszyscy zgodzić: Najbardziej demokratyczną formą sprawowania władzy okazał się być samorząd. Wiem o tym najlepiej, bo od 25 lat w tym samorządzie jestem. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie poczułem się usatysfakcjonowany, gdy dowiedziałem się o wynikach plebiscytu. Dla mnie najważniejsze jest, żeby być człowiekiem z zaletami, ale i z wadami, bo nie ma ludzi idealnych. Istotny jest też kompromis, który jest sztuką sprawowania władzy – powiedział m.in. Człowiek Dwudziestopięciolecia Żmigrodu.

Człowiekiem Dwudziestolecia w Prusicach został Michał Syrnik, radny gminny przez trzy kadencje. –  Cieszę się bardzo, że przyczyniłem się do rozwoju naszej gminy. Kilkanaście lat temu, na początku mojej pracy samorządowej były pewne trudności. Jednak gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i pojawiły się unijne pieniądze, nasza gmina  ruszyła ostro z różnymi wnioskami. Środki unijne wykorzystaliśmy w ponad stu procentach. Udawało nam się uzyskać finansowanie, bo mieliśmy dobrych fachowców, którzy napisali dobre wnioski. Mam tu na myśli  tak wielkie przedsięwzięcie, jak kanalizacja w Prusicach. Jest to inwestycja, na którą gmina bardzo długo czekała – powiedział nam laureat, po gali.

Mieszkańcy Wiszni Małej głosowali na doświadczonego samorządowca – wieloletniego wice, a obecnie wójta Jakuba Bronowickiego. ˜- Wprawdzie już dwadzieścia lat pracuję dla społeczności lokalnej, ale ta nagroda mnie zaskoczyła. Myślę, że jest kilka osób, które bardziej ode mnie zasługiwałyby na tę nagrodę, ale z rzeczywistością się nie dyskutuje. Dziękuję serdecznie czytelnikom. Odebrałem też statuetkę za wydarzenie. Wygrał ośrodek zdrowia, choć rywalizowały obiekty niemniej ważne bo szkoły . Ośrodek to jeszcze projekt mojego poprzednika, więc tę nagrodę należy rozumieć jako wyróżnienie Stanisława Moika.

W Zawoni mamy niespodziankę: Człowiekiem dwudziestolecia został człowiek młody wiekiem i doświadczeniem społecznikowskim – Paweł Grucela: – Przemiany dwudziestolecia zaczęły się w okresie mojej młodości. Byłem uczniem, ale życiem politycznym żyłem na swój sposób: kibicowałem i obserwowałem, co się dzieje. Kolejne laty były latami mojej kariery wojskowej. Gdy zostałem cywilem, chciałem uczestniczyć w  życiu politycznym i w tym się realizuję. Ponieważ jestem osobą, która chce patrzeć władzy na ręce i ma własne zdanie, nie jestem przez władzę przyjmowany dobrze. Ta statuetka, jednak świadczy, że to co robię ma też oddźwięk pozytywny,  za co  bardzo głosującym  dziękuję..

Wśród wydarzeń z powiatu najwięcej głosów otrzymały: Aquapark Zdrój w Trzebnicy, zamknięcie kompleksu sanatoriów w Obornikach Śl., obwodnica Żmigrodu, centrum fitness w Prusicach, ośrodek zdrowia w Wiszni Małej i przedszkole w Zawoni.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here