Kolejna umowa na ciekawy projekt podpisana

101

26.05.2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Gmina Oborniki Śląskie podpisała umowę na realizację projektu pt.: „Stworzenie zakątka aktywnego wypoczynku w Obornikach Śląskich”. Operacja, która otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „małe projekty” polegać będzie na przeprowadzeniu prac porządkowych i nasadzeń, zakupie urządzeń fitness oraz wykonaniu boiska do siatkówki plażowej. Celem projektu jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, poprawa jakości życia, integracja mieszkańców oraz promocja miejscowości poprzez zagospodarowanie turystyczne skweru w Obornikach Śląskich. Uroczystego podpisania umowy dokonał Burmistrz Obornika Śląskich Sławomir Błażewski oraz Skarbnik Pani Dorota Fiłon w obecności pracownika Działu Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego Pana Jacka Lewandowskiego.

Całkowity koszt zadania to ponad 50 000 zł z czego ok. 30 000 zł to otrzymana dotacja. Prace budowlane na „zakątku” przy ul. Korzeniowskiego rozpoczną się na początku wakacji. Inwestycja zostanie oddana do użytkowania przez mieszkańców i turystów we wrześniu 2014 roku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here