Ruszył projekt „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie”

813

Przez wiele lat burmistrzowie Obornik Śląskich starali się o znalezienie dofinansowania na budowę sieci kanalizacyjnej, jednak bez większych sukcesów – gmina Oborniki Śląskie jest skanalizowana jedynie w 20%. Dopiero w tym roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie”, na wykonanie którego złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w grudniu 2013 roku.

18 czerwca 2014 roku burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski odebrał z rąk prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Marka Skorupy potwierdzenie przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W ramach projektu, który będzie realizowany na terenie miasta Oborniki Śląskie zostanie zmodernizowana oraz wykonana nowa sieć wodno – kanalizacyjna wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniem trzech stawów. Całkowita wartość projektu to ok. 20 mln zł, z czego 11 mln 934 tys. 25,59 zł, to kwota dofinansowania z Funduszu Spójności.

Obornicka sieć kanalizacyjna liczy ponad 37 km, w tym aż 26 km to instalacje ogólnospławne, w których ścieki bytowo – gospodarcze i opadowe płyną wspólnymi kanałami. Rozwiązaniem problemu będzie sieć rozdzielcza, w której ścieki i deszczówka popłyną oddzielnie. Za unijne pieniądze powstanie ponad 5 km kanalizacji sanitarnej i około 5 km kanalizacji deszczowej. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu 2014 roku i potrwają do listopada 2015 roku, kiedy to planowane jest zakończenie realizacji największej inwestycji od 20 lat na terenie naszej gminy.

Burmistrz Obornik Śląskich nie spoczywa na laurach i rozpoczął działania zmierzające do rozszerzenia projektu o wykonanie kanalizacji na terenie wsi: Kuraszków i Siemianice. Aktualnie opracowywane są projekty budowlane na wykonanie kanalizacji na terenie północnej i wschodniej części miasta Oborniki Śląskie oraz wsi: Rościsławice, Jary, Morzęcin Wielki i Wilczyn.

Prace związane z budową kanalizacji mogą spowodować pewne uciążliwości dla mieszkańców gminy, jednak realizacja inwestycji bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości życia oraz stan środowiska naturalnego w gminie Oborniki Śląskie.

Więcej informacji o realizowanych projektach i możliwościach pozyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z ochroną środowiska  można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pod adresem:

www.fos.wroc.pl

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here