Anielskie głosy w prusickim kościele

732

Przypomnijmy, że I Ogólnopolski Przegląd Pieśni Sakralnej „Vox Domini”, odbył się w Prusicach w 2007 roku w kościele św. Jakuba, a jego inicjatorką była Renata Cybulska-Kaczałko, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W tym roku przegląd odbywał się podczas Dni Prusic, w niedzielę 22 czerwca. Koncerty-przesłuchania przeprowadzono w kościele, natomiast zwycięskie chóry wystąpiły ponownie na głównej scenie ustawionej w Rynku. Dodatkowo, wydano informator festiwalowy, w którym podano główne informacje o imprezie, a także podano informacje o każdym chórze.

Jury w składzie: Jolanta Szybalska-Matczak – przewodnicząca, Małgorzata Sapiecha-Muzioł oraz Maria Zawartko, wyraziło uznanie dla wszystkich uczestników Przeglądu za zaangażowanie i staranne przygotowanie prezentacji konkursowych i podjęło następujące decyzje:

– w kategorii chórów seniorów: I miejsce otrzymał Chór LAURUS z Ziębic, pod dyrekcją Barbary Elbert, II  miejsce Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA” z Obornik Śląskich, pod dyrekcją Ewy Skubisz, a wyróżnienie –  Zespół Śpiewaczy „Złoty Potok” ze Złotego Stoku, pod dyrekcją  Łukasza Przepióry.

– w kategorii chórów mieszanych: I miejsce oraz nagrodę pieniężną przyznano Chórowi Kameralnemu „A Capriccio” z Sobótki, pod dyrekcją Natalii Magnuckiej, II  miejsce otrzymały Chór „Vox Angelicus” ze Świdnicy, pod dyrekcją Marty Monety oraz Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z Poznania, pod dyrekcją  Justyny Chełmińskiej, a trzecie miejsce  Chór Akademicki CORO DA CAMERA Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, pod dyrekcją Barbary Dąbrowskiej-Silskiej, Wyróżnienie przyznano Chórowi „Cantabile” z Polkowic, pod dyrekcją Joanny Kący.

– w kategorii chórów jednorodnych: I miejsce otrzymał Chór Kameralny „Vivace” z Pamiątkowa, pod dyrekcją Urszuli Grzędy, II  miejsce Chór „Canzonia” z Olesznej, pod dyrekcją  Pauliny Pyck, a trzecie Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Oleśnicy, pod dyrekcją Beaty Krzenciessy. Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta przyznano Urszuli Grzędzie.

Dyrektor organizacyjny Przeglądu Renata Cybulska-Kaczałko podkreśla, że niezwykła atmosfera, którą tworzą chórzyści jest niecodziennym wydarzeniem i przeżyciem emocjonalnym.

Cieszymy się iż, muzyka chóralna pozwala nam spotkać się w tak licznym gronie i nie wahamy się użyć słów, iż łączy ludzi. Pozwala przyjemnie spędzić czas, ale również uczy systematyczności, dyscypliny i odpowiedzialności zbiorowej. Poprzez śpiew można radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego muzykowania oraz poznawać ciągle nowe, ciekawsze i trudniejsze utwory. Z czasem literaturę jednogłosową można zastąpić wielogłosem, który uwrażliwia na piękno współbrzmień a udane wykonania dają dużo satysfakcji z podjętego wyzwania i wspólnie osiągniętego celu. Muzyka jest ważnym czynnikiem rozwoju osobowości, wrażliwości i wyobraźni. Jest sposobem organizowania wolnego czasu i skutecznym środkiem wychowawczym – mówi Renata Cybulska-Kaczałko i dodaje: – Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego Przeglądu, a szczególnie osobom, które objęły patronat nad VIII Ogólnopolskim Przeglądem Pieśni Sakralnej „Vox Domini”, jury, współorganizatorom: Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba w Prusicach, Urządowi Miasta i Gminy Prusice, Starostwu Powiatowemu w Trzebnicy, Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Prusickiej, a także księdzu proboszczowi Bernardowi Świstowi, burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi, posłowi na Sejm RP  Markowi Łapińskiemu oraz staroście Robertowi Adachowi za objęcie honorowym patronatem  Przeglądu oraz za udzielenie serdecznej gościnności wszystkim uczestnikom.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here