Rozliczamy radnych Prusic

169

W gminie Prusice radnymi, który w oświadczeniach za rok 2013 wykazali najwięcej  zgromadzonych oszczędności są: Michał Syrnik (rachunek rolniczy – 1,4 tys. zł, Idea Bank – 100 tys. zł, rachunek firmowy – 9,6 tys. zł i 280 zł oraz w Banku Zachodnim 6,7 tys. zł), Wacław Bienias (30 tys. zł) oraz Józef Gruchała (23 tys. zł). Nie wszyscy jednak zabezpieczają się na „czarną godzinę” i pomimo trudnych czasów są również wśród radnych tacy, którzy nic nie zaoszczędzili. Domy o największej wartości finansowej posiadają: Wacław Bienias (167 mkw., wartość 400 tys. zł), Michał Syrnik (350 mkw., wartość 340 tys. zł), Jarosław Bąk (244 mkw., wartość 350 tys. zł) oraz Grzegorz Zając (150 mkw., wartość 450 tys. zł). Dom i mieszkanie posiada Wacław Bienias. Większa część radnych gminy Prusice prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą. Największy zysk z takiej działalności w roku ubiegłym osiągnął Michał Syrnik – 150 tys. zł. Radny ten posiada też najwięcej mienia ruchomego.

[hidepost=0]Marian Radzik

– oszczędności: brak;

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,2 mkw. i wartości 110 tys. zł (majątek odrębny). Radny nabył je 13 lipca 2011 r;

–  dochody: dieta radnego – 6,2 tys. złotych.

Janusz Łesak

– gospodarstwo: rolne o pow. 8 ha i wartości 150 tys. zł, z gruntami rolnymi (majątek odrębny);

– dochody: gospodarstwo rolne – 8 tys. zł, dieta radnego – 7,8 tys. zł, umowa o dzieło  – 23,1 tys zł, dopłaty rolnicze – 7,8 tys. złotych.

– kredyty: konsumpcyjny w BS Prusice w wysokości 10 tys. złotych.

Józef Gruchała

– oszczędności: 23 tys. złotych (współwłasność małżeńska);

– nieruchomości: dom o pow. 110 mkw. i wartości 300 tys. zł (wspólność majątkowa);

– dochody: dieta radnego – 7,8 tys. zł, emerytura – 29,9 tys. zł, dieta Związku Gmin Bychowo – 1,1 tys. zł;

– wartości ruchome: opel astra II (1999 r.) – wspólnota małżeńska.

Michał Syrnik

– oszczędności: rachunek rolniczy – 1,4 tys. zł; Idea Bank – 100 tys. zł; rachunek firmowy – 9,6 tys. zł oraz 280 zł; Bank Zachodni – 6,7 tys. zł;

– nieruchomości: dom o pow. 350 mkw. i wartości 340 tys. zł (współwłasność małżeńska);  zabudowania gospodarcze (współwłasność małżeńska); budynek mieszkalny o wart. 250 tys. zł; dzierżawa ziemi o pow. 31,34 ha;

– gospodarstwo: produkcja towarowa o pow. 66,58 ha i wartości 1 mln zł z zabudową zagrodową (współwłasność małżeńska); gospodarstwo rolne o pow. 5,8 ha i wartości 144 tys. zł (współwłasność małżeńska);

– dochody: produkcja towarowa – 150 tys. zł; dieta radnego – 6,2 tys. zł, działalność gospodarcza – 23,1 tys. zł; dopłaty rolnicze – 68 tys. zł; sprzedaż majątku ruchomego – 17,5 tys. zł;

– wartości ruchome: ciągnik rolniczy MTZ (2007 r.); mercedes (2007 r.); wózek widłowy GPW (2004 r.); piła taśmowa (2004 r.); ciągnik same deutz – fahr (2005 r.); toyota hillux (2007 r.) wykup z leasingu;

– kredyty: mieszkaniowy hipoteczny w Kredyt Bank Wrocław w wysokości 105,3 CHF; kredyt firmowy w Idea Bank w wysokości 150 tys. złotych.

Sławomir Tomaszek

– nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 260 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa);

– działalność gospodarcza: gospodarstwo rolne o pow. 13 ha i wartości 200 tys. zł z zabudową: stodoła, obora, chlewnia (majątek odrębny);

– inne: staw o pow. 1,13 ha i wartości 26 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa);

– dochody: gospodarstwo rolne – 22,6 tys. zł, z najmu – 18,8 tys. zł, dieta radnego – 6,2 tys. zł, prowizja sołecka – 901 zł, dieta sołecka – 2,4 tys. złotych.

Stanisław Leśniak

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 74,66 m kw. i wartości 300 tys. zł (współwłasność z żoną);

– dochody: dieta radnego – 6,2 tys. zł; zatrudnienie w GOKiS – 987 zł zwrot kosztów podróży – 260 złotych.

Czesław Suchacki

– nieruchomości: dom o pow. 180 mkw. i wartości 150 tys. zł (akt własności);

– działalność gospodarcza: gospodarstwo ogólnorolnicze o pow. 46 mkw. i wartości 300 tys. zł z wolnostojącą oborą i budynkami gospodarczymi (akt własności);

– dochody: gospodarstwo ogólnorolnicze – 9 tys. zł;  zatrudnienie – 51,8 tys. zł; dieta radnego – 7,8 tys. zł; dieta sołtysa – 2,4 tys. zł.

– kredyty: konsumpcyjny w Meritum w wysokości 15 tys. zł; Getin Noble Bank – 8 tys. zł; gotówkowy w Banku Pocztowym – 10 tys. złotych.

Wacław Bienias

– oszczędności: 30 tys. zł;

– nieruchomości: dom o pow. 167,2 mkw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność); mieszkanie o pow. 79 mkw. i wartości 200 tys. zł (współwłasność);

– dochody: wynagrodzenie w gminnej komisji ds. uzależnień – 11,5 tys. zł; dieta radnego – 7,8 tys. zł; emerytury – 50,6 tys. zł;

– kredyty: hipoteczny na budowę domu w wysokości 163 tys. złotych.

Jarosław Bąk

– nieruchomości: dom o pow. 244 mkw. i wartości 350 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa); działka rolna o pow. 0,78 ha i wartości 20 tys. zł; działka budowlano- rekreacyjna ze stawem rybnym o pow. 0,55 ha i wartości 100 tys. zł.( małżeńska wspólnota majątkowa);

– działalność gospodarcza: użytki rolne o pow. 2,22 ha i wartości 20 tys. zł (majątek odrębny);

– dochody: zatrudnienie – 62 tys. zł; dieta radnego – 7,8 tys. zł.

– mienie ruchome: audi A6 (1997 r.); vw polo (2002 r.);

– kredyty: hipoteczny w wysokości – 3,1 tys. CHF; gotówkowy w Millenium Bank w wysokości 10 tys. zł; gotówkowy w BZWBK w wysokości 12,8 tys. złotych.

Zbigniew Miszczuk

– dochody dieta radnego – 6,2 tys. zł; wynagrodzenie – 6,8 tys. zł; wygrana w konkursie – 720 zł;

– wartości ruchome: volvo V40 (1999 r.).

Grzegorz Zając

– oszczędności: 10 tys. zł; papiery TFI – 1,5 tys. zł;

– nieruchomości: dom o pow. 150 mkw. i wartości 450 tys. zł (własność – wspólnota małżeńska);

– działalność gospodarcza: rozliczenie na podstawie książki przychód-rozchód – usługi i handel (od maja 2011 r.);

– w spółkach handlowych: Tochtern Sp. z o.o.  – jest członkiem zarządu. Dochód z tego tytułu wynosi 41,4 tys. zł;

– dochody: działalność gospodarcza – 39,4 tys. zł netto; dieta radnego – 7,8 tys. zł; zatrudnienie – 8,9 tys. zł;

– mienie ruchome: skoda fabia kombi (2009 r.) o wartości 22,5 tys. zł;

– kredyty: hipoteczny w PKO SA w wysokości 104 tys. CHF (do spłaty zostało 93 tys. CHF); konsumpcyjny w PKO SA w wysokości 31 tys. złotych (do spłaty zostało 21 tys. zł).

Anna Dyjak

– nieruchomości: dom o pow. 1/3 ze 290 mkw. i wartości 50 tys. zł (współwłasność);

– działalność gospodarcza: grunty rolne + 1/3 udziału w działce siedliskowej o pow. 4,26 ha (własność – grunty rolne i zbudowania gospodarcze – współwłasność) o wartości 100 tys. zł;

– dochody: działalność gospodarcza – 5,6 tys. zł, dieta radnego – 7,8 tys. złotych.

 Robert Kawalec

– nieruchomości: ziemia o pow. 3200 mkw. i wartości 100 tys. zł (współwłasność małżeńska);

– dochody: zatrudnienie – 89,2 tys. zł; Rada Miasta i Gminy Prusice – 7,8 tys. zł;

– wartości ruchome: chrysler voyager (2005 r.);

– kredyt: hipoteczny w PKO BP w wysokości 102 tys. złotych.

Wiesława Anioł

– działalność gospodarcza – osobiście prowadzi firmę usługowo – handlową Majka (gastronomia);

– dochody: dieta radnej – 7,8 tys. zł; działalności gospodarczej – 2,1 tys. zł; umowa zlecenie – 6,3 tys. zł;

– kredyty: konsumpcyjny, do spłaty pozostało 15 tys. złotych.

Radny Dochody 2014 Dochody 2013
Marian Radzik 6,2 tys. zł 25,4 tys. zł
Janusz Łesak 46,7 tys. zł 10,8 tys. zł
Józef Gruchała 38,8 tys. zł 36,2 tys. zł
Michał Syrnik 264,8 tys. zł 351,6 tys. zł
Sławomir Tomaszek 50,9 tys. zł 61,1 tys. zł
Stanisław Leśniak 7,1 tys. zł 8,4 tys. zł
Czesław Suchacki 71 tys. zł 159,5 tys. zł
Wacław Bienias 69,9 tys. zł 28,1 tys. zł
Jarosław Bąk 69,8 tys. zł 68,2 tys. zł
Zbigniew Miszczuk 13,7 tys. zł 7,1 tys. zł
Grzegorz Zając 97,5 tys. zł 94,8 tys. zł
Anna Dyjak 13,4 tys. zł 10,9 tys. zł
Robert Kawalec 67 tys. zł 56 tys. zł
Wiesława Anioł 16,2 tys. zł 19,1 tys. zł

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here