Honorowy obywatel i niehonorowa komisja w Zawoni

911

Radni przyjęli również zmiany do tegorocznego budżetu. M.in. przeznaczono 300 tys. zł na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Zawoni, prawie 320 tys. zł na remont drogi powiatowej Tarnowiec – Zawonia, 36 tys. zł na projekt „Rozwój e-urzędów” oraz 19 tys. na organizację Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. Ponadto samorząd zawoński przeznaczył 5 tys. zł na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Najwięcej kontrowersji radnych wzbudził projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy obywatel gminy Zawonia” oraz określenia trybu i zasad nadawania tytułu.

Więcej przeczytasz w wydaniu papierowym lub po zalogowaniu się.

Wiceprzewodniczący rady Łukasz Łagoda zakwestionował punkt w proponowanym regulaminie nadawania tytułu – ograniczenie, że wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa mogą składać tylko stałe komisje. Zaproponował, żeby grupę potencjalnych wnioskodawców zwiększyć o np. sołtysów, dyrektorów szkół i grupę mieszkańców.

Jeszcze dalej w krytyce poszła radna Agnieszka Wersta: – Jest to bardzo nieścisłe, niespójne, nic nie określające, a ten regulamin jest po prostu „do bani” – powiedziała i zaproponowała, żeby projekt cofnąć do poprawki. Radna chciała też poznać genezę ustanowienia tytułu. Sekretarz gminy Paulina Kozłowska powiedziała, że uchwała jest przygotowywana specjalnie dla długoletniego dyrektora szkoły w Zawoni, który w tym roku odchodzi na emeryturę.

Radny Piotr Grucela wyraził wątpliwość, czy tworzenie tytułu dla konkretnej osoby, nawet długoletniego dyrektora szkoły – jest fair w stosunku do innych zasłużonych nauczycieli, którzy także niedawno przechodzili na emerytury.

Ostatecznie radni przyjęli tłumaczenia wójta, że regulamin nadawania tytułów musi być tak ogólnikowy, bo w przeciwnym wypadku zostanie odrzucony przez organ nadzorczy i przyjęli projekt bez zmian. Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie – radny Piotr Grucela wstrzymał się od głosu.

Wątpliwości wzbudziło także powołanie nowego składu komisji rewizyjnej rady, a właściwie wybór prezydium komisji. Przypomnijmy, że na początku tego roku wojewoda dolnośląski stwierdził, że komisja rewizyjna Rady Gminy Zawonia działa nielegalnie, ponieważ, wbrew ustawie o samorządzie gminnym, zasiadają w niej przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady Gminy; w dodatku pełnili oni funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącej komisji, czyli kontrolowali sami siebie.. Taki proceder trwał przez trzy lata – od początku kadencji.

W lutym br., po interwencji nadzoru wojewody, rada odwołała „nielegalnych” radnych i uzupełniła skład komisji, blokując – o czym pisaliśmy – dołączenie do pracy w komisji jedynego radnego opozycyjnego – Piotra Gruceli. Ten jednak nie do końca zrezygnował z kontrolowania poczynań kolegów radnych i na zebrania komisji przychodzi. W ubiegłym tygodniu poinformował, że komisja nie wybrała prezydium podczas oficjalnych obrad.

Szef komisji Henryk Adamus początkowo twierdził, że prezydium zostało wybrane podczas trwania zebrania, jednak gdy radny zażądał okazania protokołu obrad oraz nagrania, przyznał, że wyboru dokonano po zamknięciu obrad, „w kuluarach”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here