Czy handlujący przy drogach owocami muszą rozliczać się z fiskusem?

84

Wytwarzanie i sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z własnego gospodarstwa, gdy uprawy nie odbywają się w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,  nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż jest to działalność rolnicza, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, wyrób i sprzedaż produktów roślinnych  lub zwierzęcych przetworzonych jest działalnością gospodarczą. Jest nią również sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych zakupionych w celu dalszej odsprzedaży.

Jeśli rolnik lub działkowiec sprzedaje owoce czy warzywa z własnego pola, a nie są one przetworzone (poza kiszeniem), to od tak uzyskanych przychodów sprzedający nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych.

Więcej przeczytasz w wydaniu papierowym lub po zalogowaniu się.

[hidepost=0] Od powyższej sprzedaży odróżnić należy sprzedaż, w której najpierw kupuje się cudze rośliny lub owoce, a następnie sprzedaje je z zyskiem innym osobom. W takim przypadku należy mówić o działalności gospodarczej i obowiązku rozliczenia podatku od sprzedaży, a taka osoba podlega tym samym zasadom rozliczania podatku dochodowego jak każda inna osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – odpowiada Aneta Adamus i dodaje, że działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i o tym rolnicy nie powinni zapominać. Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu (korzystając ze zwolnienie od podatku VAT) lub podlegać zasadom ogólnym. Zainteresowanych zgłębieniem tematu odsyłamy do: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-4, art. 21 ust. 1 pkt 71; ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – art. 43 ust. 1 pkt 3; a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (załącznik nr 1, poz. 48). [/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here