Kto będzie leczył oborniczan?

121

Przed otwarciem ofert Leszek Pawlak, sekretarz Obornik Śl. przewodniczący komisji przetargowej poinformował, że w terminie wpłynęły dwie oferty, obie również wpłaciły wadium.

Jako pierwsza wpłynęła oferta złożona 4 czerwca. Złożyła ją firma EWA-Med i zaproponowała kwotę 9 zł za wynajem 1 mkw., czyli minimalną kwotę. Drugą ofertę złożyła firma Multi-Med z Wrocławia i zaproponowała 10,50 zł za mkw – odczytał propozycje przewodniczący komisji i po tym, jak zapowiedział, że urzędnicy zweryfikują złożone dokumenty, to poinformują o wynikach przetargu chciał zakończyć oficjalne otwarcie ofert. Właścicielka EWA-Medu Ewa Gryza przypomniała jednak, że przecież „kryterium ceny” stanowi jedynie 50 proc. wagi całej oceny oferty i liczy się również dostępność usług medycznych. Wtedy Leszek Pawlak odczytał co proponują obie firmy. Multi-Med zaproponował: poradnię ginekologiczno-położniczą, laryngologiczną, neurologiczną, okulistyczną, onkologiczną, a także: poradnię i pracownię rehabilitacyjną, fizjoterapię, chirurgiczną, dermatologiczną, urologiczną, kardiologiczną, stomatologiczną, ortopedyczną, alergologiczną, medycyny pracy, diabetologiczną i endokrynologiczną. Ewa Gryza zauważyła, że są w Obornikach pacjenci korzystający z leczenia w poradni diabetologicznej czy alergologicznej, bo w tej chwili te poradnie działają, a specyfikacja ich nie objęła. Według szefowej EWA-Med-u pominięcie ich było niedopatrzeniem, co uznała za potknięcie gminy. Leszek Pawlak próbował tonować emocje, tłumacząc, że takie same wymagania gmina postawiła w poprzednim przetargu, który odbył się 3 lata temu. – Rozumiem, że sytuacja się zmieniła, ale to my stawiamy wymagania – mówił sekretarz i wymienił poradnie, do których dostęp zaoferowało EWA-Med: ginekologiczo-położnicza, laryngologiczna, neurologiczna, okulistyczna, onkologiczna, poradnia i pracownia rehabilitacyjna, poradnie: urologiczna, dermatologiczna, kardiologiczna. Sekretarz zauważył, że zabrakło poradni chirurgicznej i stomatologicznej, natomiast dodano: podstawową opiekę zdrowotną i opiekę położnej, a także poradnię psychiatryczną, diabetologiczną, alergologiczną, angiologiczna, endokrynologiczną, medycyny pracy, psychologiczną i dietetyczną.

Głos z sali zabrała również oborniczanka, która jak sama mówiła obawia się o swoją ciążę, bo do tej pory kontrolowała ją u lekarza pracującego dla EWA-Medu. Kobieta poprosiła, aby podczas rozstrzygania przetargu wziąć pod uwagę opinię pacjentów i ich dobro.

Przypomnijmy, że przystępując do przetargu przedstawiciele firm musieli podpisać oświadczenia, iż nie zalegają z żadnymi opłatami na rzecz gminy. Takie oświadczenie podpisali i dołączyli do dokumentacji również przedstawiciele firmy EWA-Med.

Leszek Pawlak przekazał nam, że do poniedziałkowego poranka należności, które EWA-Med była winna gminie nie wpłynęły na konto samorządu. Sekretarz nie pozostawił wątpliwości, że w sytuacji, kiedy została poświadczona nieprawda przedstawiciele gminy „będą zmuszeni poinformować o tym fakcie odpowiednie służby”, co oznacza tyle, że najprawdopodobniej o możliwości poświadczenia nieprawdy zostanie powiadomiona prokuratura.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here