Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej

93

W piątek 30 maja sześciu radnych opozycji w Radzie Miejskiej Trzebnicy złożyło wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady. Radni na sesji chcą m.in. wysłuchać informacji burmistrza i p.o. dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu na temat zasad wydawania i ponoszonych kosztów każdego nakładu biuletynu gminnego w kontekście stanowiska kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącego dopuszczalnej treści gazety gminnej oraz dopuszczalności zamieszczania w niej reklam i ogłoszeń, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych.

Więcej przeczytasz w wydaniu papierowym lub po zalogowaniu się.

Radni chcą też podjąć dwie uchwały: w sprawie odwołania oraz w sprawie powołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Wniosek o odwołanie przewodniczącego Mateusza Stanisza radni motywują tym, że nie zwołuje on sesji nadzwyczajnych na prawidłowo złożone wnioski opozycji, przez co łamie prawo. Poza tym opozycja zarzuca Staniszowi, że w sposób nieuprawniony interpretuje przepisy prawa: radnym opozycyjnym ogranicza możliwość wypowiedzi do zadawania pytań tylko dotyczących omawianych uchwał, natomiast burmistrzowi – który nie jest członkiem Rady Miejskiej – umożliwia wypowiadanie się na każdy temat bez ograniczeń. „Tym samym, przewodniczący nie stosuje takich samych zasad do wszystkich uczestników obrad Rady Miejskiej Trzebnicy” – konkludują radni.

Zgodnie z prawem przewodniczący rady gminy obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.

Przypomnijmy, że radni opozycyjni już kilkakrotnie próbowali zwołać sesję rady gminy. Jednak przewodniczący Stanisz odmawiał, mimo iż wojewoda trzykrotnie wzywał go do przestrzegania ustawy i zwołania sesji.

Przewodniczącego rada gminy może odwołać w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here