Jak przekazać dar Ewangelii?

116

Pięćdziesiątnica

Zesłanie Ducha Świętego było punktem zwrotnym w życiu rodzącego się Kościoła. Na zgromadzonych w Wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty, udzielając im swej mocy i wszelkich darów, między innymi dar mówienia językami. Według Tradycji pełnię darów Ducha otrzymała także Maryja, Matka Chrystusa. Świadkami tego wydarzenia było wielu Żydów obecnych wtedy w Jerozolimie. Towarzyszyły temu znaki, które są symbolem obecności i działania Boga: wicher i ogień – niosące oczyszczenie. O darach Ducha, rodzajach posługiwania i o sposobie korzystania z nich poucza Koryntian św. Paweł. Początkiem przyjęcia Ducha jest zawsze wiara w Jezusa – Pana i Zbawiciela. Tylko wtedy można otrzymać Boże dary. Dlatego św. Jan ewangelista opisując pierwsze spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami podaje, że Jezus „tchnął na nich”, czyli przekazał już wtedy pewną moc, aby silniejsza była ich wiara. Dopiero później, po przygotowaniu, mogli otrzymać pełnię Ducha (J 20,19-23).

 

Kościół XXI wieku

Duch Święty, poprzez sakramenty sprawia, że dzisiaj Jezus Chrystus wciąż obdarza swój Kościół tymi samymi darami, którymi obdarzył apostołów już w dniu Zmartwychwstania, a później w dniu Pięćdziesiątnicy. Jednak i dzisiaj (podobnie jak wobec apostołów) Jezus oczekuje najpierw głębokiej wiary, która otwiera chrześcijanina na Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sprawa wiary nie jest jednak taka prosta i oczywista. Widzimy bowiem, jak różne i czasem wręcz sprzeczne są stanowiska „dzieci Kościoła” wobec problemów i spraw dotyczących Nauki Kościoła czy przepisów podawanych do wypełniania. I nie jest to tylko trudność natury moralnej. Po prostu, dzisiejszy człowiek w całym swoim „zabieganiu”, pomieszał rzeczywistość Boską z rzeczywistością ziemską; zatracił poczucie świętości Boga, roli sakramentów i misji Kościoła. Na szczęście nadchodzi nowe ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. Jeśli mamy świadomość jakichś braków i słabości utrudniających nam życie pełnią Ducha, jest ku temu najlepsza okazja, aby „otworzyć się” na dary łaski, aby przeżyć w głębi swego serca RADOŚĆ przychodzącego Boga w mocy Ducha.

Życzę tego wszystkim czytelnikom NOWEJ, a szczególnie tym, którzy podążają razem ze mną Drogami Wiary w Syna Bożego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here