Jutro radni ocenią starostę

    46

    Rozpatrzenie sprawozdań finansowych powiatu  za 2013 rok oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu to najważniejsze tematy jakie będą jutro rozpatrywane na sesji Rady Powiatu. Poza tym radni będą decydować m.in. o przyjęciu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu trzebnickiego na lata 2014-2022” oraz o upoważnieniu Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w  sprawie przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

    ODPOWIEDŹ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here