Po 10 latach odkryłem, że to ma być Dom Dziecka

1284

Ks. Radosław wspomina, że przez ponad 10 ostatnich lat wiele rozmyślał nad swoim powołaniem. Właściwie od drugiego roku studiów jego „niespokojny duch” podpowiadał, że trzeba coś zrobić, by świat choć trochę stał się bogatszy w miłość. A ponieważ od dziecięcych lat zafascynowany był  postacią błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, wtedy jeszcze żyjącej i działającej, widział wiele obszarów ludzkiej egzystencji, które przydałoby się wzbogacić w szczyptę chrześcijańskiego miłosierdzia.

Przez długie lata nie wiedziałem, jak sobie poradzić z owym „wezwaniem”, które więcej milczało, niż dawało jakiekolwiek znaki do działania. Pod koniec października 2013 r. siedząc w kawiarence przy ulicy Świdnickiej w moim ukochanym Wrocławiu i w doborowym towarzystwie mojej najbliższej Przyjaciółki – duchowej Siostry – doznałem „oświecenia”. To ma być Dom Dziecka! – choć współcześnie nazywa się to Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą. Decyzja zapadła, podjął ją za mnie, Ktoś, kto jest Początkiem i Końcem, Sensem ludzkiego życia, Który był także siłą i mocą sprawczą działalności Matki Teresy – opowiada ks. Radosław Bariasz.

Wraz z nowym 2014 rokiem rozpoczął więc starania o powstanie Fundacji „Życie dla życia”, która poprzez swoją działalność ma otoczyć troską dzieci objęte jakąkolwiek formą pieczy zastępczej, dzieci niepełnosprawne i narażone na wykluczenie społeczne, a także ludzi starszych i schorowanych.

15 kwietnia nowa Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, zatem zaczęła formalnie istnieć.

Fundację „Życie dla życia” tworzę razem z bliskimi i zaufanymi ludźmi. Ludźmi bezinteresownej miłości, o pięknym i wrażliwym sercu. Przy okazji proszę wszystkich o wsparcie, by to nowe dzieło, które właśnie zaistniało, służyło dobru naszych podopiecznych, by wydało błogosławione owoce. Wszak, dla Matki Teresy, dla mnie również, życie jest największym darem. Darem, który należy pielęgnować i chronić – mówi ks. Radosław.

Po co powstała fundacja?

Celem działania fundacji „Życie dla życia” jest opieka i wsparcie, a także zwiększanie dostępu i udziału w zasobach osobistych  i społecznych oraz aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży, osób i ich rodzin, pozostających lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie pomoc na rzecz dzieci objętych systemem pieczy zastępczej i ich rodzinom, wspieranie powstania i utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzebnicy, jak również innych ośrodków realizujących pieczę zastępczą. Do zadań fundacji będzie należało także wspieranie organizacji zajmujących się opieką nad osobami starszymi i schorowanymi, promocja, szkolenie i organizacja wolontariatu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, działania w sferze turystyki dzieci i młodzieży objętych systemem pieczy zastępczej, działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Pierwsza akcja fundacji właśnie trwa!

Jak nas poinformował ks. Radosław, w tej chwili prowadzona jest już pierwsza akcja fundacji, której celem jest zbiórka odzieży dla osób dorosłych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które następnie zostaną przekazane do Domu Opieki Społecznej. Odzież można przynosić do postawionego w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebnicy kosza, który znajduje się tuż przy wyjściu z kościoła.  Zbiórka trwa do końca maja, więc czasu jest coraz mniej.

Ponadto już niedługo do druku trafi pierwsza książka napisana przez ks. Radosława Bariasza. Książka opowiada o życiu i działalności Matki Teresy z Kalkuty, której siła i sposób radzenia sobie z przeciwnościami losu jest formą drogowskazu dla fundacji „Życie dla życia”. Dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na cele statutowe fundacji. Na konto fundacji wpłynęła już także pierwsza wpłata. A ponieważ każda  ofiarowana złotówka jest bardzo cenna, dlatego ks. Radosław prosi o wsparcie.

Jak każda nowo powstała organizacja potrzebujemy materiałów reklamowych, dzięki którym będziemy w stanie dotrzeć do większej liczby otwartych serc. Staramy się minimalizować koszty, dlatego logo czy strona internetowa zostały stworzone naszymi własnymi rękoma. Kosztuje nas to wiele czasu i energii ale warto – mówi ks. Radosław, i dodaje:

Niestety niektórych kosztów nie jesteśmy w stanie uniknąć, a sami nie dysponujemy, takimi zasobami finansowymi, by móc im wszystkim podołać samemu, dlatego prosimy Państwa o zrozumienie i wsparcie. Każda przekazana złotówka to dla nas wielki dar, który postaramy się jak najlepiej tylko potrafimy wykorzystać. Przyjmiemy z uśmiechem i radością serca, również każdą inną formę pomocy w rozwoju naszej fundacji.

 

Wpłaty można dokonywać na konto fundacji:

 

BZ WBK: 83 1090 2457 0000 0001 2338 5220

 

Fundacja „Życie dla życia”

Pl. Włostowica 2,

55-100 Trzebnica

www.zycie-dla-zycia.com

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here