Minister Bogdan Zdrojewski w Zawoni

  101

  Punktualnie o godzinie 10 wójt gminy, Robert Borczyk rozpoczął spotkanie powitaniem gości: Ministra, Starostę powiatu i zebranych, informując równocześnie o miejscu, w którym się znajdujemy, zapraszając do wypowiedzi ministra. Minister chciał jednak usłyszeć, co mają do powiedzenia gospodarze i zaproszeni goście, jak również oczekując pytań. Temat podjął starosta, Robert Adach informując w dłuższej wypowiedzi o dokonaniach miejscowych środowisk, władz powiatowych, gminnych i o projektach, jakie są realizowane w regionie. Wskazał na wsparcie od ministerstwa przy renowacji naszej bazyliki oraz pomocy finansowej, jakie dotąd otrzymaliśmy. Kończąc wskazał na nadzieje, jakie ma powiat a szczególnie Żmigród w pozyskaniu środków na odbudowie baszty pałacowej.

  Minister wysłuchał dłuższej wypowiedzi kierownika Świątyni Artystów Ryszarda Gila. Ten wskazał na rys historyczny powstawania i adaptacji kościoła ewangelickiego na obiekt kultury, a przy tym wspomniał o planach jego przebudowy do 2016 roku. Choć Świątynia  liczy sobie dopiero rok, to jej dokonania i imprezy, jakie w niej się odbyły mogły zachwycać. Przypomniał najważniejsze fakty, od spektaklu operowego, przez wystawy dzieł sztuki, do aktualnie istniejącej, imprezy o charakterze lokalnym i o udziale artystów i osób zainteresowanych kulturą i sztuką w jej funkcjonowaniu Mówił też o szerokim zainteresowaniu placówką osób z całego kraju. Pan minister spytany o to, jak widzi placówkę odpowiedział szerszym wywodem, zaczynając od swej pierwszej wizyty w Zawoni przed laty. Rozpoczął od przypomnienia o tym, że był tu, kiedy kształtowały się samorządy, kiedy tworzyła się lokalna samorządność. Podkreślił, że wizualnie nie poznaje tych stron, jak zresztą całego Dolnego Śląska. Zmiany, szczególnie urbanistyczne i porządkowe są tak znaczące, że nie sposób czynić porównań. Władze lokalne porządkują to wszystko, co dotąd było nieuporządkowane, nie mówiąc już o nowych inwestycjach. Sporo słów poświęcił środkom unijnym, jakie będą skierowane na kulturę, punktując sfery, na jakie te środki zostaną wykorzystane. Przy tej wypowiedzi wskazał zainteresowanym potrzebę przygotowania odpowiednich projektów, do jesieni tego roku, aby można było pozyskać środki pomocowe. Aby placówka mogła otrzymać środki musi być samodzielną placówką kultury, z własnym serwerem, musi posiadać status placówki kulturalnej. Poinformował o zainteresowaniu ministerstwa modernizacją bibliotek terenowych o zmianie ich profilu i zakresu działania, o szkołach muzycznych II stopnia. Z tej wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że ministerstwo do 2020 roku będzie dysponować środkami unijnymi na wspieranie podobnych placówek, jak ta w Zawoni, w wysokości 200 mln. euro

  Inni uczestnicy spotkania wchodząc w słowa ministra mówili o zainteresowaniach kulturalnych środowiska, o potrzebie ich rozbudzania wśród młodzieży, o potrzebie stworzenia warunków dla prezentowania się artystów i zaspokajaniu potrzeb artystycznych i kulturalnych ludności. Pięknie o tych sprawach, jak też o integracji miejscowego środowiska mówiła Anna Koch,  jak też o tym, jakie korzyści odnosi lokalne środowisko, gdy rozbudzi się kulturalno-społeczną wspólnotę interesów. Trzeba dodać, że spotkanie zostało przygotowane na wskroś profesjonalnie. Minister słuchając wypowiedzi zebranych miał naprzeciw siebie duży ekran, na którym przekazywano informacje dotyczące dotychczasowych dokonań placówki. Po sesji zdjęciowej, w której wielu chciało choćby stanąć obok ministra, spragnieni dóbr materialnych mogli skorzystać z ciast, herbaty czy kawy.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here