Maturzyści rozpoczęli egzaminy

46

W poniedziałek dokładnie o godz. 9 rozpoczął się obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego.Trwał 170 minut. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy wypracowania. Jeden z nich dotyczył zachowania i stanów emocjonalnych bohaterów cytowanego w arkuszu egzaminacyjnym fragmentu „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Opisywał on przybycia Andrzeja Kmicica do księcia Bogusława Radziwiłła. Drugi z tematów polegał na porównaniu stanowiska Gospodarza i Poety w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego wobec możliwości powstańczych Polaków oraz ich poglądów na poezję narodową. Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także, m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonego w arkuszu tekstu o miłości, w którym cytowano fragmenty utworów: Platona, Cypriana Kamila Norwida i ks. Jana Twardowskiego.

Dzień później maturzyści mierzyli się z matematyką. Na temat poziomu trudności tego egzaminu uczniowie mieli podzielone zdania, choć większość uważała, że był łatwiejszy niż próbny.

Jestem bardzo zadowolony, bo egzamin ten okazał się dość łatwy. Myślę, że poszło mi całkiem nieźle, więc jestem dużo spokojniejszy, choć jeszcze wczoraj dość mocno się denerwowałem – powiedział Mateusz, tegoroczny maturzysta.

Maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (najwięcej osób wybrało angielski). Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Kolejne egzaminy będą odbywały się według szczegółowych harmonogramów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here