Trzebnicki ZLA – ponad 170 tys. zł na minusie

43

Przypomnijmy, że Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy właściwie  już nie istnieje. Został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Miało to poprawić efektywność finansową przychodni, a co za tym idzie, sprawić, że wreszcie zacznie przynosić zyski. Tym bardziej, że pieniądze są bardzo potrzebne, bo planowany jest generalny remont placówki.

Ze sprawozdania finansowego wynika, że ZLA planowało zysk w wysokości… 1 tys. zł. Nie udało się jednak wyjść na plus. Zamiast skromnego zysku, placówka poniosła stratę w wysokości 172 tys. 632 złotych!

Dokument jasno wskazuje, że ZLA planowało przychody w wysokości ponad 5 mln zł 300 tys. zł, a udało się zrealizować jedynie połowę zakładanej kwoty – ponad 2 mln 600 tys. zł. Planowano, że koszty jakie poniesie ośrodek (na amortyzację, energię, zużycie materiałów, usługi, podatki i opłaty, wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników, a także koszty pozostałe) wyniosą dokładnie 5 mln 346 tys., a w rzeczywistości wyniosły 2 mln 833 tys. zł. Z dokumentu wynika między innymi, że na olej opałowy ośrodek wydał w ciągu pół roku 122 tys. zł, na prąd ponad 28 tys. zł, a na wodę nieco ponad 4 tys. zł. Wiadomo również, że za usługi medyczne (tak zwane kontrakty) ZLA planowało zapłacić 600 tys. zł, a wydało na ten cel ponad 321 tys. zł. Na wynagrodzenia pracowników, etatowych, których było 61, ośrodek zdrowia wydał ponad 1mln 434 tys.zł, a na umowy – zlecenia kwotę blisko 70 tys. złotych.

Wiadomo również, że ośrodek najwięcej, bo ponad 7 tys., udzielił świadczeń specjalistycznych na ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. W poradni zdrowia psychicznego przyjęto 1,2 tys. pacjentów, w poradni medycyny pracy – nieco ponad 1 tys., a w poradni rehabilitacyjnej 2,1 tys. osób.

Najwięcej wizyt zanotowała poradnia ogólna – blisko 23 tys., poradnia dziecięca była odwiedzana 8,1 tys. razy, gabinet zabiegowy ogólny ponad 5 tys. razy, pielęgniarki środowiskowe udzielały świadczeń 3,6 tys. razy, położne 1,3 tys. razy, a punkt szczepień świadczył  – 957 razy.

Nie wiadomo jeszcze, jaki wynik finansowy osiągnęła spółka, w którą przekształcono ZLA. W chwili kiedy udostępnione zostanie sprawozdanie finansowe będzie można ocenić, czy przekształcenie miało sens i czy ośrodek zdrowia zaczął przynosić zyski.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here