Znika azbest z kurników i garaży

93

Firma Eko-Mix Konstanty Spurek z Wrocławia złożyła najkorzystniejszą ofertę i wygrała przetarg. Kwota, którą zaproponowała, tj. nieco ponad 179 tys. 510 zł, była najniższa (druga w kolejności firma IMAK za wykonanie zadania zaoferowała trochę ponad 218 tys. zł, a Pro-Eko Serwis powyżej 223 tys. zł.).

Do gminnego programu usuwania azbestu, zgłosili się właściciele 62 nieruchomości. Większość z nich to mieszkańcy podtrzebnickich wiosek. Wykazali, że materiał, który mają na altankach, garażach, szopach, budynkach gospodarczych i mieszkalnych, stodołach, chlewniach, kurnikach oraz wiatach, pokryty jest materiałem zawierającym azbest.

Zadaniem firmy Eko-Mix będzie usunięcie zinwentaryzowanego azbestu i po odpowiednim złożeniu, wywiezienie go do wysypiska odpadów w Marcinowie, gdzie zebrane odpady zostaną złożone w przeznaczonej do tego kwaterze. Jak czytamy w warunkach przetargu, wstępne zadeklarowane wielkości materiałów zawierających azbest mogą ulec zmianie, np. wtedy, gdy z programu wystąpią zgłoszone wcześniej osoby.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here