Jak należy prawidłowo zabezpieczyć miejsce wypadku?

12061

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego lub w czasie podróży napotykasz na rozbite samochody, elementem Twojej pomocy powinno być właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia i zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym.

1) Zatrzymaj auto w rozsądnej, bezpiecznej odległości, na pasie, na którym ma miejsce wypadek; włącz światła awaryjne i zaciągnij hamulec ręczny.

2) Zadbaj o to, by miejsce wypadku było dobrze widoczne. W nocy, a także w czasie słabej widoczności, warto ustawić samochód tak, aby światła oświetlały miejsce wypadku.

3) Upewnij się, że jesteś dobrze widoczny! Załóż kamizelkę odblaskową, przygotuj gaśnicę i rozstaw trójkąty ostrzegawcze po obu stronach zdarzenia – jeżeli na miejscu są do dyspozycji dwa trójkąty. W jakiej odległości je ustawić? Dla autostrad i dróg szybkiego ruchu jest to odległość 100 m. Dla dróg poza obszarem zabudowanym to ok. 50 m. W obszarze zabudowanym będzie to odpowiednio odległość 1 metra.

Weź pod uwagę ukształtowanie terenu miejsca wypadku, a także układ drogi. Jeżeli wypadek będzie tuż za zakrętem, ustaw trójkąt przed nim! Zabezpiecz to miejsce w sposób zapewniający jak najlepszą widoczność pozostałym uczestnikom drogi.

4) Powiadom służby ratownicze, starając się przekazać jak najwięcej informacji, które pozwolą jednoznacznie zlokalizować miejsce zdarzenia (kilometr drogi, miejscowość, jakieś charakterystyczne punkty odniesienia np. wieża telefoniczna) oraz określić wielkość zdarzenia  (ilość poszkodowanych i, o ile to możliwe, ich obrażenia) – odpowiadaj na pytania dyspozytora.

5) Jeżeli jest możliwy dostęp do poszkodowanych i z różnych przyczyn nie stanowi to zagrożenia dla ciebie, przystąp do udzielania pierwszej pomocy rannym.

6) Jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej osób zadania należy rozdzielić i wykonywać jednocześnie.

Powyższe punkty nie wyczerpują zasad zachowania się, są jedynie wytycznymi ramowymi. Pamiętaj każdy wypadek, każde zdarzenie jest inne, co sprawia, że schematy nie zawsze się sprawdzają. W każdym przypadku myśl i analizują konkretną sytuację.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here