Trzebniczanie przeszli drogą krzyżową

53

13 kwietnia, w Niedzielę Palmową, tradycyjnie już wierni z obu trzebnickich parafii licznie zgromadzili się na Drodze Krzyżowej poprowadzonej ulicami miasta. Procesja wyruszyła spod bazyliki, a zakończyła się w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła.

Jako znak łączności z cierpiącym Jezusem i wsłuchując się w Jego słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt. 16,24), trzebniczanie w niedzielę pokazali, że chcą pójść za Chrystusem i Go naśladować, nawet jeśli będzie się to wiązać z trudem. Podobnie jak w latach poprzednich poszczególne odcinki, na których niesiono wielki drewniany krzyż należały m. in. do: sióstr boromeuszek, służb liturgicznych, rad parafialnych, chórów z obu parafii, nauczycieli, dzieci i młodzieży.

Droga Krzyżowa przeszła ulicami: ks. Wawrzyńca Bochenka, Prusicką, Tadeusza Kościuszki, Polną, Wojciecha Bartosza Głowackiego, Rynkiem, Lipową, Michała Drzymały i zakończyła się w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Rozważania wspólnie z ks. wicedziekanem Jerzym Olszówką czytali przedstawiciele parafii św. Jadwigi w Trzebnicy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here