Gmina Trzebnica pod lupą RIO

  235

  O nielegalnym pobieraniu opłat za reklamy i ogłoszenia w biuletynie gminnym, pisaliśmy kilka tygodni temu. Przypomnijmy, że prezes łódzkiej Regionalnej Izby Obrachunkowej jednoznacznie stwierdził, że zarówno gmina, jak i jednostki jej podległe, czy spółki gminne, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, sprzecznej z ustawami. A taką sprzecznością jest właśnie pobieranie płatnych reklam i ogłoszeń od przedsiębiorców, którzy zamieścili swoje ogłoszenia w biuletynie gminnym. Zgodnie z ustaleniami RIO samorząd może prowadzić działalność gospodarczą, jednak tylko w pewnych ramach. Dr Ryszard Krawczyk, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej z Łodzi, która kontroluje finanse samorządów stwierdził, że „działalność wydawnicza jest uważana za działalność gospodarczą, a w tym zakresie gminy i gminne osoby prawne (czyli zakłady budżetowe, takie jak właśnie domy kultury czy spółki gminne – przyp. red.) doznają poważnych ograniczeń.”

  Wynika to wprost z ustawy o samorządzie gminnym, która reguluje, jaką działalność gospodarczą może prowadzić gmina. Okazuje się bowiem, że gmina może prowadzić tylko taką działalność, która zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców. Nie budzi wątpliwości, że publikowanie reklam i płatnych ogłoszeń tych warunków nie spełnia – pisze prezes RIO. I dodaje, że gmina i jej jednostki mogą prowadzić działalność wydawniczą jedynie w oparciu o ustawę o gospodarce komunalnej, w której dokładnie określono co można robić. Zamieszczanie ogłoszeń i reklam od przedsiębiorców lokalnych oraz zewnętrznych nie prowadzi do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, tym samym nie jest zadaniem użyteczności publicznej. W konsekwencji za niedopuszczalne należy uznać zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w wydawnictwie gminy – wyjaśnia dr Ryszard Krawczyk.

  Okazuje się, że temat budzi ogromne kontrowersje, dlatego czynności kontrolne przeprowadził również dolnośląski oddział Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak nas poinformowała prezes Lucyna Hanus, kontrola była prowadzona właśnie w gminie Trzebnica. Dodajmy, że gminny biuletyn jest naszpikowany płatnymi reklamami, które w myśl obowiązujących przepisów są pobierane nielegalnie.

  – Kontrola już się zakończyła i w tej chwili przygotowywane jest wystąpienie pokontrolne wraz z zaleceniami – dodała prezes RIO – Mamy na to 60 dni.

  Na nasze pytanie co ustaliła kontrola, skoro wszyscy wiedzą, że w biuletynie występują reklamy płatne, a przecież prawo jest takie samo w Łodzi, jak i w Trzebnicy, odpowiedziała, że zdaje sobie z tego sprawę, dlatego została wszczęta doraźna, a nie planowana kontrola. Dodała, że wrocławskie RIO podziela stanowisko wyrażone przez prezesa łódzkiego oddziału. Jakie mogą być zatem sankcje dla gminy, która nie podporządkuje się zaleceniom?

  – Nie może być tak, że ktoś się nie podporządkuje. Prawa należy przestrzegać. Jeśli by tak się stało, to przeprowadzamy sprawdzenie, czy nasze zalecenia są zrealizowane. Jeśli nie, możemy wszcząć ponowną kontrolę, ale możemy też powiadomić odpowiednie organa, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa – wyjaśnia Lucyna Hanus.

  Nasza gazeta wysłała do burmistrza Długozimy pismo z informacją, że działania związane z pobieraniem płatnych reklam i ogłoszeń są sprzeczne z obowiązującymi ustawami, a tym samym niezgodne z prawem. Wezwaliśmy burmistrza, by świadomie nie łamano prawa. Niestety, kolejny numer gminnej gazetki znowu zawierał mnóstwo ogłoszeń prywatnych przedsiębiorców. Czy zatem pracownicy jednostki samorządowej wydającej biuletyn świadomie i z premedytacją łamią prawo?

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here