Wieści w Brzasku zapisane…

  83

  1945 r. –31III – Jednostki II Armii Wojska Polskiego zajęły pozycję obronne wzdłuż rzeki Widawa, od Psiego Pola poczynając po Brzeg Dolny.

   1946  r.– III – Po wielomiesięcznych pracach czyszczenia studzien i remontach stacji pomp oraz sieci wodociągowej w mieście z kranów w mieszkaniach trzebniczan popłynęła woda.

   – Powracający z Rzymu ks. dr. Adam Sapieha, po otrzymaniu godności kardynalskich zatrzymał się w Trzebnicy i celebrował Mszę świętą w tutejszej bazylice.

   1948 r. – 31III – W klasztorze Boromeuszek odbyły się dwudniowe obrady Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski, z udziałem wielu hierarchów kościoła w Polsce.

   1949  r.– 1 IV – Rozpoczęła działalność jednostka straży pożarnej – Zawodowe Pogotowie Pożarnictwa w Trzebnicy. W jednostce pracowało dziewięciu strażaków.

   1951 r. –1 IV – Prusice straciły status miasta. W związku z tym w Prusicach odbyły się wybory sołtysa i jego zastępcy. Sołtysem został Władysław Kryczka, a zastępcą Władysław Baniel.

   1954  r.– 1 IV – Dyrektorem trzebnickiego szpitala i ordynatorem chirurgii został dr. med. Jerzy Sokołowski.

   1999 r.–Zarząd Miasta i Gminy Trzebnica powołał na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy Krystynę Pilip.

   2000 r. – 1 IV Po wielu latach pracy w Ludowych Zespołach Sportowych przeszedł na emeryturę Józef Borowski, znany i szanowany organizator i działacz sportowy.

   2005 r. – 1 IV – Na budowie przy ulicy Obrońców Pokoju w Trzebnicy odkryto fragmenty wodociągów z XVI wieku.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here