Szansa na pracę dla kobiet po 50-tce

604

W ubiegły wtorek, z inicjatywy Biura Innowacji Społecznych w Trzebnicy odbyła się konferencja, podsumowująca roczny projekt na rzecz aktywizacji kobiet po pięćdziesiątym roku życia na rynku pracy.

Spotkanie otworzyli: Marzanna Gliszczyńska i Grzegorz Kruszyński z Biura Innowacji Społecznych. Omówili poszczególne etapy projektu, w którym brało udział 20 kobiet, mieszkanek naszego powiatu, długotrwale bezrobotnych. Aby pomóc im w znalezieniu pracy, przeprowadzono cykl kursów i spotkań z różnymi fachowcami, włączając w to indywidualne i grupowe rozmowy z psychologiem oraz wizażystą, stylistą i fryzjerem (by poprzez zmianę wizerunku, panie mogły podnieść swoją samoocenę). Zorganizowano kursy z podstawowej obsługi komputera, szkolenia zawodowe (profesjonalnej opiekunki do opieki nad osobami starszymi, z zakresu zawodu sprzedawcy i naukę języka niemieckiego). Następnym etapem były rozmowy z doradcą zawodowym i kilkumiesięczne staże. Efekty projektu były pozytywne –  Marzanna Gliszczyńska i Grzegorz Kruszyński poinformowali, że 17 pań znalazło pracę, w tym trzy za granicą, a jedna przeszła na emeryturę.

BIS to instytucja zajmująca się wspieraniem bezrobotnych kobiet po 50 roku życia w znalezieniu pracy. W tym celu  pomaga w wyborze właściwego kierunku kształcenia i podniesienia odpowiednich umiejętności zawodowych. Siedziba biura mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Trzebnicy (II piętro, pok. 209), tel. 723 702 006

Pieniądze na tworzenie miejsc pracy

Łukasz Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił statystyki. Na koniec grudnia 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 14,6 % (w województwie 13,2%). Według danych z końca lutego bieżącego roku, liczba bezrobotnych w powiecie wyniosła 4209 osób, w tym 1128 to osoby powyżej 50 roku życia.

Dyrektor wyjaśnił zmiany znowelizowanej ustawy o zatrudnianiu. Jedną z nich jest podzielenie osób bezrobotnych na trzy grupy: aktywnych osób bez pracy (dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu), wymagających wsparcia (w czym może pomóc podniesienie ich kwalifikacji zawodowych), oddalonych od rynku pracy (długotrwale bezrobotnych, raczej słabo wykształconych). Pomoc w znalezieniu pracy zaoferuje im doradca klienta.

Kolejną zmianą są fundusze na aktywizację bezrobotnych. Rząd przeznacza pieniądze na utworzenie stanowiska pracy: ok 10 tys. zł może otrzymać pracodawca, zatrudniający bezrobotnego rodzica lub opiekuna dziecka, czy osoby niepełnosprawnej, na okres 12 miesięcy (pełen etat) lub 18 miesięcy (1/2 etatu). Przygotowano także środki na start dla młodych osób (absolwentów wyższych uczelni, pozostających bezrobotnymi), którzy mogą otrzymać pożyczkę w wysokości 100% wartości kosztów przedsięwzięcia, jednak nie może ona przekraczać 20-krotności średniego wynagrodzenia. Tę pożyczkę będą spłacać w ciągu 7 lat.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here