Drogi gminne do remontu

117

Dyskusję nad stanem dróg lokalnych otworzyła radna Maria Rybka: – Wiemy, że doraźnie była naprawiana ulica Rybacka, ale teraz nie da się nią przejechać, jest jedno wielkie pobojowisko. Kiedy można spodziewać się remontu tej ulicy ?- zapytała radna.

Odpowiedzi udzielił burmistrz Robert Lewandowski, który wyjaśnił, że powodem fatalnego stanu, między innymi tej drogi, jest to, że nie została dokończona inwestycja kanalizacyjna w mieście.

Wszystkie niewykończone drogi, przed zimą były wysypane tłuczniem i emulsją z grysem. Mieliśmy świadomość, że to tylko czasowe rozwiązanie, do powrotu inwestycji kanalizacyjnej. Trudno na dziś powiedzieć kiedy ulice będą wyremontowane, będziemy chcieli to zadanie zakończyć jak najszybciej – zapewnił włodarz. 

Dodał, że właśnie została podpisana umowa z wykonawcą na dokończenie robót kanalizacyjnych (prace zgodnie z umową muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia). Zadaniem wykonawcy jest między innymi: wykonanie robót montażowych lub przyłączy kanalizacyjnych, a także wykańczanie rozkopanych ulic (w niektórych przypadkach wystarczy położenie nowej nawierzchni, w innych będzie to całkowita przebudowa).

2 km dróg wiejskich

Odpowiadając na kolejne pytanie Marii Rybki, o inne inwestycje przewidziane w tym roku do realizacji, burmistrz Lewandowski wyjaśnił, że gmina jest przed otwarciem ofert na remont 13 odcinków dróg wiejskich. Te drogi będą modernizowane dzięki dofinansowaniu z terenowego funduszu ochrony gruntów rolnych. Łącznie – nową, asfaltową nawierzchnię otrzymają drogi wiejskie o długości w 2 km. Zgodnie ze specyfikacją zwycięska firma wykona remont drogi w Barkowie (na długości 180 m., Borku (220 m długości), Gatce,  w przysiółku Czarny Las (odcinek 370 m), Kaszycach Milickich (70 m), Korzeńsku ( 170 m), Powidzku, Żmigródku (w sumie kilka odcinków o długości 380 m). Termin realizacji –  3 miesiące od podpisania umowy.

Burmistrz krótko poinformował o kolejnej planowanej do realizacji inwestycji – przebudowie skrzyżowania ulicy Henryka Sienkiewicza z Wrocławską, gdzie prawdopodobnie powstanie rondo.Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji; może się okazać, że inwestycja zakończy się dopiero w przyszłym roku.

Aktualne inwestycje komunalki

Jeszcze trwa remont drogi dojazdowej do przystanku kolejowego w Garbcach, a w Żmigrodzie wykonanie krawężników przy ulicach 23 Stycznia czy Rzeźniczej. W planach jest dokończenie remontu dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. Sienkiewicza, a także dokończenie przebudowy chodników na ulicach; Adama Mickiewicza, Krótkiej i 1 Maja, (Burmistrz zaznaczył, że zapisane w tym roku środki na przebudowę chodników będą niewystarczające, dlatego na jednej z kolejnej sesji będzie wnioskował o zwiększenie pieniędzy na tę inwestycję). Artur Kanicki z MZGK, dopowiedział, że właśnie pracownicy sprzątają pobocza na terenie gminy, w Korzeńsku układana jest kostka przy świetlicy, a w kilku wsiach (Niezgodzie, Radziądzu i Garbcach), uzupełniono kosze przy przystankach. Wykonywany jest również remont na trasie Korzeńsko-Laskowa. W tym roku rozpocznie się budowa chodnika w Morzęcinie; utwardzenie placu przy boisku, remont wiaty i przecinka drzew w Bychowie, w Karnicach utwardzone zostanie  dojście do krzyża i terenu przy świetlicy.  Zostanie wyremontowana także droga w Kanclerzowicach.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here