Nabór do zerówki w OSiR-ze?

70

Jak powiedziała nam mama sześciolatka, który w tym roku ma rozpocząć naukę w klasie „0”, z jej informacji wynika, że tylko jedna z dwóch obornickich podstawówek prowadzi rekrutację. – Poinformowano mnie, że zapisy są tylko do SP nr 2, bo „trójka” nie ma warunków na kolejne oddziały. Dziwi to o tyle, że przecież SP nr 3 jest o wiele nowocześniejszą i przestronniejszą placówką – mówi oborniczanka, którą najbardziej jednak zaniepokoiły informacje, że dyrekcja SP nr 2 „na gwałt” szuka pomieszczeń, żeby urządzić sale dla dodatkowych oddziałów zerówki: – Wiem, że szukano sal w OSiR-ze. Nie wyobrażam sobie, jak dzieci będą za każdym razem chodziły na stołówkę, czy do innych sal. A co z sanitariatami? – zastanawia się mama sześciolatka.

Więcej przeczytasz w wydaniu papierowym lub po zalogowaniu się.

[hidepost=0]Kiedy zaczęliśmy sprawdzać informacje naszej Czytelniczki okazało się, że faktycznie rozważano możliwość umieszczenia zerówek poza szkołą, ale obecnie takie rozwiązania nie wchodzą już w grę. – Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych trwała od 1 do 31 marca – poinformowała nas Jolanta Dudczenko, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2. – Na dzień dzisiejszy planujemy dwa oddziały wychowania przedszkolnego klas „O” dla 50 dzieci na zajęcia programowe od godz. 8 do 13. Będą się one odbywały się w salach przeznaczonych dla dzieci 5 i 6-letnich – wyjaśniła dyrektorka i dodała, że mimo, iż wcześniej pojawiła się informacja na stronie gminnej, że zapisy są tylko w SP nr 2, to już wiadomo, że w SP nr 3 również mają być oddziały przedszkolne. Nabór w jednej, ale do dwóch szkół Skąd zatem całe to zamieszanie? O wyjaśnienie poprosiliśmy Leszka Pawlak, sekretarza Obornik Śląskich, który zajmuje się także sprawami oświatowymi: – Początkowo ustaliłem z dyrektorkami obornickich podstawówek, że nabór będzie prowadziła tylko jedna szkoła, żeby się zorientować ile w ogóle będzie zgłoszonych dzieci, gdyż zdarza się tak, że część dzieci, które mieszkają w naszej gminie nie jest u nas zameldowana – tłumaczył i dodał, że zdecydowano, żeby to właśnie Szkoła Podstawowa nr 2 prowadziła nabór. Jak wyjaśnił sekretarz, dopiero po zakończonym naborze dzieci zostaną one podzielone pomiędzy dwie szkoły podstawowe. Oczywiście, zerówki są również w przedszkolach. Jak się jednak okazuje, dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola, nie mogą w przyszłym roku szkolnym zostać zapisane do klasy zerowej w przedszkolu. – W placówkach przedszkolnych czas pobytu dziecka jest dłuższy niż w oddziale zerówkowym w szkole. W przedszkolach zostają tylko te dzieci, które wcześniej uczęszczały do młodszych grup -dodał sekretarz i potwierdził, że już w tej chwili wiadomo, że w SP nr 2 będą dwa lub trzy oddziały, a w SP nr 3 jeden. – W „trójce” w tym roku jest więcej klas pierwszych niż w „dwójce”. W związku z tym, że jest o jedną klasę więcej niż zwykle w SP nr 3, przez najbliższe trzy lata będzie brakowało sali, dlatego nie można tej szkoły obciążyć kolejną grupą zerówkową. Sekretarz zaprzeczył, jakoby rozważano przeniesienie zerówki z SP nr 2 do OSiR-u: – Przy hali nie ma warunków, sale są duże, a przy hotelu nie wolno prowadzić takiej działalności. Zwrócili się do nas rodzice, z prośbą, aby utworzyć świetlicę, w której dzieci po pięciu godzinach zerówki mogłyby spędzać czas. Rodzice planują założyć fundację, która by to prowadziła, ale chcieliby, żeby gmina pomogła w znalezieniu lokum. Z jednej strony rodzice nie chcieliby, żeby świetlica znajdowała się w szkole, a z drugiej wiadomo, że nie może być od niej oddalona, bo maluchy trzeba będzie do niej zaprowadzić. Ale nad tym jeszcze pracujemy, natomiast w samym budynku SP nr 2, adaptujemy pomieszczenie tuż za stołówką. Będzie się w nim znajdowała dodatkowa świetlica dla dzieci, które będą oczekiwały na odebranie ich przez rodziców – dodał Leszek Pawlak. Jak powiedział sekretarz, takie zamieszanie jest w wielu szkołach. A wszystko przez to, że część dzieci 6-letnich pozostaje w zerówkach, a niektóre idą już do pierwszej klasy.[/hidepost]

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here