Jestem zwolennikiem budowy szpitala onkologicznego w Trzebnicy

368

Pan poseł Marek Łapiński zwrócił się do mnie o wsparcie inicjatywy dotyczącej budowy w Trzebnicy nowego międzyregionalnego szpitala onkologicznego poprzez m.in. nieodpłatne przekazanie województwu z zasobów gminy terenów pod budowę szpitala. Inicjatywa ta wydaje mi się ciekawa oraz warta zaangażowania w kontekście możliwości powstania w naszej gminie nowych miejsc pracy, na czym bardzo mi zależy. W przypadku zainteresowania władz Województwa Dolnośląskiego projektem budowy w Trzebnicy nowego wojewódzkiego szpitala onkologicznego jestem gotowy wspomóc tą inicjatywę poprzez umożliwienie nieodpłatnego przekazania na ten cel nieruchomości z zasobu Gminy Trzebnica. W dniu 19 marca bieżącego roku podczas spotkania Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego z przedstawicielami władz samorządowych z terenu Powiatu Trzebnickiego zapytałem Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego o to, czy otrzymał on petycję Pana posła Marka Łapińskiego w sprawie budowy w Trzebnicy wojewódzkiego szpitala onkologicznego i o jego opinię na temat szans w realizacji tego przedsięwzięcia. W miejscu tym głos zabrał Pan Piotr Lech- Starosta Powiatu Milickiego oraz sekretarz regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej, który stwierdził że budowa tego typu szpitali ma sens we Wrocławiu, gdzie rozwiązania komunikacyjne pozwalają na dostępność lecznictwa onkologicznego „na co dzień” bez konieczności opuszczania stolicy regionu. Nadmienił on że Wrocław jest wskazany również z powodu dostępności personelu lekarskiego i wykwalifikowanej kadry akademickiej. Starosta Milicki ocenił pomysł posła Marka Łapińskiego jako nierealny. W dyskusji tej głos zabrał również Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, który skłaniał się raczej ku lokalizacji wojewódzkiego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Swoją drogą zastanawiające jest, dlaczego w spotkaniu wójtów, burmistrzów i starosty z Marszałkiem, którego organizatorem był starosta Robert Adach nie uczestniczył poseł Marek Łapiński, który mógłby w bezpośredniej rozmowie przekonać do swoich racji Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego. Szkoda zatem, że sama Platforma Obywatelska nie jest zgodna co do miejsca lokalizacji nowego wojewódzkiego szpitala onkologicznego. Moim zdaniem w pierwszej kolejności pomysłodawca tego projektu powinien przekonać do swoich racji swoje bezpośrednie zaplecze polityczne (Platformę Obywatelską), by następnie pozyskać do niego szersze kręgi społeczne. Tymczasem nawet w lokalnej Platformie Obywatelskiej dwaj najważniejsi jej funkcjonariusze (starosta Robert Adach i poseł Marek Łapiński) zdają się mieć odmienny pogląd na ten temat. W pierwszej kolejności powinni oni zacząć ze sobą rozmawiać i szukać porozumienia. W chwili obecnej bardziej martwi mnie tragiczna sytuacja finansowa obecnie funkcjonującego Szpitala Powiatowego, który boryka się z ponad dwudziestomilionowym zadłużeniem. Niemniej jestem zwolennikiem pomysłu budowy wojewódzkiego szpitala onkologicznego w Trzebnicy i w razie zainteresowania władz Województwa Dolnośląskiego jestem gotowy na konstruktywną współpracę.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here