Na Brzezińskiej bez zmian

42

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, oświetlenie drogowe ulicy Brzezińskiej nie będzie wykonane w 2014 roku – odpisał kierownik na pytanie: czy, a jeśli tak, to na kiedy planuje się wykonanie oświetlenia przy tej ulicy?

[hidepost=0][/hidepost]

Na pytanie: na czym polegał remont ulicy, opisany w Magazynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego „Z pierwszej ręki” w marcu 2013 r. w artykule „Wspólne działania w celu poprawy życia mieszkańców zrealizowane w 2012 roku”, kierownik napisał że: Nawierzchnia drogi w ul. Brzezińskiej była wielokrotnie poprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ostatnio Gmina przekazała 30 ton materiału kamiennego, który został wbudowany przez mieszkańców Morzęcina Małego w największe nierówności drogi. Z tego wynika także odpowiedź na pytanie pomocnicze: żadnych gwarancji jakości wykonanych robót nie było.

Na serię pytań dotyczących prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących bezpośrednio przy ulicy, otrzymaliśmy odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Gmina nie prowadzi pielęgnacji drzew i krzewów przy ul. Brzezińskiej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here