Utrudnienia na dworcu kolejowym w Trzebnicy

89

Strażacy ćwiczyli z psami Ćwiczenia są zakrojone na dużą skalę i mają za zadanie sprawdzenie działania i współdziałania różnych podmiotów ratowniczych, pracujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obok strażaków ćwiczyć będą m.in. służby medyczne, policjanci, strażnicy miejscy, służby i instytucje związane z koleją, zarządcy dróg, centra zarządzania kryzysowego w gminnie i powiecie. O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie. Na dziś ważnym jest fakt, że ćwiczenia odbędą się w godzinach od 7 do 14 na terenie dworca kolejowego w Trzebnicy oraz na parkingu przed budynkiem. Obejmą również swym obszarem tory i obszar po drugiej stronie, który obecnie wykorzystywany jest jako parking i miejsce składowania hałd ziemi i tłucznia.

W związku z powyższym już dzisiaj sygnalizujemy utrudnienia, jakie z faktu ćwiczeń mogą wyniknąć. Od razu podkreślam: rozkład jazdy szynobusu NIE ULEGNIE ZMIANIE. Natomiast zostanie przesunięte miejsce wsiadania i wysiadania z pociągu. Podróżujący wejdą na peron z drugiej strony ulicy Wrocławskiej przy wiadukcie – miejsce to będzie zabezpieczone przez Straż Miejską. Ponadto na czas ćwiczeń prosimy, by parkujące samochody przestawić (lub od razu pozostawić) w innych rejonach miasta, gdyż po terenie ćwiczeń przemieszczać się będą liczne pojazdy służb ratowniczych. Dodatkowo należy się liczyć również z możliwością utrudnień w komunikacji drogowej w całej Trzebnicy.

Za utrudnienia przepraszam w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Trzebnicy, wierzę jednak, że spotkają się one ze zrozumieniem, gdyż ćwiczenia są istotnym elementem szkolenia służb ratowniczych i przyniosą wymierne owoce w przypadku rzeczywistych działań, w których niejednokrotnie chodzi może o ludzkie życie i zdrowie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here