Na sernik, kawę i po informację

285

W małym lokalu, w jednej z kamienic na prusickim Rynku, będącym własnością gminy, trwają właśnie prace remontowe.  W zaadoptowanych pomieszczeniach powstanie Punkt Informacji Turystycznej oraz Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Jak mówi Monika Stankiewicz z prusickiego urzędu, gmina Prusice wraz z 16 gminami i jednym powiatem z całej Polski bierze udział w innowacyjnym projekcie testującym PI „Od partnerstwa do kooperacji”. – Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. W efekcie projektu miasto ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej i Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Chcemy, żeby w konkursie mogły startować stowarzyszenia, które czują się na sile, żeby poprowadzić punkt informacji i Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. W ich ręce oddamy lokal, w którym znajdą się materiały promujące gminę. Do tego miejsca będą kierowani turyści odwiedzający naszą gminą. Punkt będzie czynny codziennie, również w weekendy, kiedy ruch turystyczny jest największy, docelowo w tym miejscu będzie prowadzona mała kawiarenka celem uatrakcyjnienia pobytu turystów.

Kawiarenka będzie pełnić funkcję wielozadaniową. Czeka nas uzgodnienie nazwy tego miejsca. W związku z tym, że w lokalu będzie znajdował się Punkt Informacji Turystycznej, planujemy przygotować scenariusz turystyczny dla turystów odwiedzających Prusice – zaznacza burmistrz Igor Bandrowicz i dodaje: – Chcielibyśmy, aby to było miejsce, gdzie można skosztować produktu lokalnego. Na pewno będziemy serwować „Sernik z Budzicza” czy „Szarlotkę z Pawłowa Trzebnickiego”. Zwracamy się do mieszkańców gminy Prusice wytwarzających produkty lokalne, aby zainteresowali się tematem produktu lokalnego i uzyskaniem Certyfikatu Produktu Lokalnego. Pracujemy też cały czas nad organizacją tego całego miejsca.

Zanim jednak kawiarenka zacznie funkcjonować, musi zostać wyłonione w konkursie stowarzyszenie, a jego członkowie muszą zostać przeszkoleni, jak prowadzić taką działalność. Gmina zleciła ZGKiM przygotowanie lokalu. W środku jest już część wyposażenia, zamontowano między innymi klimatyczne lampy, kończony jest remont toalety. Prace remontowe dobiegają już końca. Wnętrze będzie wyglądało estetycznie i z klasą, w końcu ma być wizytówką całej gminy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here