Powiat wyda 9 mln zł na remonty dróg

79

A pieniądze wcale nie są małe, bo jest to kwota prawie 9 mln złotych. Warto także przypomnieć, że 26 lutego 2014 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę zmieniającą budżet na rok 2014 z której wynika, że na remont drogi Kryniczno – Malin zostanie przeznaczona kwota w wysokości 462 tys. zł.

Pisaliśmy już także o tym, że  na jednej z wcześniejszych sesji rady gminy Wisznia Mała radni jednogłośnie podjęli uchwałę, w której udzielili powiatowi trzebnickiemu pomocy finansowej w wysokości 75 tys. zł w formie dotacji celowej na realizację zadania „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych”. Prace prowadzone będą w zakresie: wykonania chodnika w miejscowości Szewce oraz remontu jezdni i poboczy drogi 1368 Kryniczno-Malin. Jak poinformowano na sesji, na chodnik w Szewcach, który będzie miał za zadanie służyć dzieciom i innym mieszkańcom przeznaczonych zostanie 25 tys. zł, natomiast na poszerzenie i utwardzenie pobocza drogi na odcinku ok. 5 km trasy Kryniczno – Malin – 50 tys. zł. Pomoc finansowa została udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2013.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here